Ротари клуб Ботевград

Чартиран на:
17.04.2009
Спонсор клуб:
РК Враца
Rotary ID:
81986
Среща:

вторник 19.00 часа

Офис сграда

гр.Ботевград, ул."Свобода"6 (зад община Ботевград)

 

Уеб сайт:
http://www.rotarybotevgrad.org/
Ротари клуб Ботевград е чариран през 2009 г., като част от Дистрикт 2482.
Бизнесмени и професионалисти, доказани в своята професия и голяма част от тях, работещи в София. Обединени от идеите на Ротари, членовете на клуба изповядват принципите на ротарианското движение, а именно прилагането на високи етични норми в своята професионална дейност и деловите отношения и безкористна служба на обществото и хората и стремеж да направят света по-щастливо място.

Борд на клуба

Президент: Генади Андреев Тутовски
Вицепрезидент: Борис Дренов
Секретар: Елена Първанова
Церемониалмайстор: Дарина Гергинова
Касиер: Данаил Данаилов
Елект-президент: Борис Дренов
Паст президент: Христо Якимов
Президент: Христо Якимов
Вицепрезидент: Генади Андреев Тутовски
Секретар: Павел Билев
Церемониалмайстор: Филип Филипов
Касиер: Данаил Данаилов
Елект-президент: Генади Андреев Тутовски
Паст президент: Константин Лазаров

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Дарина Гергинова
Президент: Константин Лазаров
Вицепрезидент: Христо Якимов
Секретар: Павел Билев
Церемониалмайстор: Николай Йорданов
Касиер: Михаил Димитров
Елект-президент: Христо Якимов
Паст президент: Валентин Ценев
Президент: Валентин Ценев
Вицепрезидент: Константин Лазаров
Секретар: Павел Билев
Церемониалмайстор: Иван Минев
Касиер: Михаил Димитров
Елект-президент: Константин Лазаров
Паст президент: Данаил Данаилов

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Филип Филипов
Комисия за връзки с обществеността: Христо Якимов
Президент: Данаил Данаилов
Вицепрезидент: Валентин Ценев
Секретар: Павел Билев
Церемониалмайстор: Иван Минев
Касиер: Михаил Димитров
Елект-президент: Валентин Ценев
Паст президент: Павел Билев
Президент: Павел Билев
Вицепрезидент: Данаил Данаилов
Секретар: Христо Якимов
Церемониалмайстор: Михаил Димитров
Касиер: Николай Йорданов
Елект-президент: Данаил Данаилов
Паст президент: Дарина Гергинова

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Михаил Димитров
Комисия за новите поколения: Дарина Гергинова
Комисия за членство: Николай Йорданов
Комисия за Фондация Ротари: Дочо Стайков
Комисия за Професионална служба: Данаил Данаилов
Комисия за връзки с обществеността: Филип Филипов
Комисия за служба на общността: Павел Билев
Президент: Дарина Гергинова
Вицепрезидент: Дарина Гергинова
Секретар: Павел Билев
Касиер: Валентин Начев
Елект-президент: Павел Билев
Паст президент: Дарина Гергинова
Президент: Дарина Гергинова
Вицепрезидент: Елена Първанова
Секретар: Павел Билев
Церемониалмайстор: Николай Йорданов
Касиер: Валентин Начев
Елект-президент: Николай Огнянов Билев
Паст президент: Станка Пеева

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Иван Минев
Комисия за новите поколения: Валентин Ценев
Комисия за Фондация Ротари: Людмил Петров
Комисия за връзки с обществеността: Павел Билев
Президент: Станка Пеева
Вицепрезидент: Валентин Начев
Секретар: Елена Първанова
Церемониалмайстор: Дарина Гергинова
Касиер: Първан Първанов
Елект-президент: Дарина Гергинова
Паст президент: Валентин Начев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Николай Йорданов
Комисия за членство: Николай Огнянов Билев
Комисия за Фондация Ротари: Николай Йорданов
Комисия за Професионална служба: Филип Филипов
Комисия за връзки с обществеността: Първан Първанов
Комисия за служба на общността: Иван Минев
Президент: Валентин Начев
Вицепрезидент: Симеон Миков
Секретар: Елена Първанова
Церемониалмайстор: Дарина Гергинова
Касиер: Първан Първанов
Елект-президент: Станка Пеева
Паст президент: Иван Багелейски

Клубни комисии

Комисия за членство: Николай Йорданов
Комисия за Фондация Ротари: Симеон Миков
Комисия за връзки с обществеността: Филип Филипов
Президент: Иван Багелейски
Вицепрезидент: Иван Минев
Секретар: Николай Йорданов
Церемониалмайстор: Дарина Гергинова
Касиер: Валентин Начев
Елект-президент: Валентин Начев
Паст президент: Елена Първанова
Президент: Елена Първанова
Вицепрезидент: Симеон Миков
Секретар: Станка Пеева
Церемониалмайстор: Дарина Гергинова
Елект-президент: Иван Багелейски
Паст президент: Дочо Стайков
Президент: Дочо Стайков
Вицепрезидент: Филип Филипов
Секретар: Христина Николова
Церемониалмайстор: Ивайло Антонов
Елект-президент: Елена Първанова
Президент: Иван Минев
Вицепрезидент: Николай Йорданов
Секретар: Елена Първанова
Церемониалмайстор: Христина Николова
Касиер: Иван Багелейски
Елект-президент: Дочо Стайков
Паст президент: Симеон Миков


Клубни новини
Клубни събития

Още събития