Ротари клуб София-Интернешънъл

Чартиран на:
11.01.2005
Спонсор клуб:
РК София-Тангра
Rotary ID:
67581
Среща:
Сряда 18:45 часа
Хилтън София
бул. "България" № 1
София 1421
Уеб сайт:
https://www.rc-si.org

Борд на клуба

Президент: Пламен Лазаров
Секретар: Светлана Божилова
Касиер: Константин Йорданов
Елект-президент: Линда Ким
Паст президент: Грант Дейл

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Марк Бузи
Комисия за членство: Клод Бадан
Комисия за Фондация Ротари: Христина Малчевска - PHF
Комисия за Професионална служба: Радка Стаменова
Комисия за връзки с обществеността: Румен Русинов
Президент: Грант Дейл
Секретар: Ани Христова PHF
Касиер: Пламен Лазаров
Елект-президент: Пламен Лазаров
Паст президент: Христина Малчевска - PHF

Клубни комисии

Комисия за членство: Клод Бадан
Комисия за Фондация Ротари: Христина Малчевска - PHF
Комисия за връзки с обществеността: Румен Русинов
Президент: Румен Русинов
Секретар: Елена Василева
Церемониалмайстор: Ани Христова PHF
Касиер: Пламен Лазаров
Елект-президент: Грант Дейл
Паст президент: Христина Малчевска - PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Пламен Лазаров
Комисия за членство: Клод Бадан
Комисия за Фондация Ротари: Христина Малчевска - PHF
Комисия за връзки с обществеността: Ани Христова PHF
Комисия за служба на общността: Линда Ким
Президент: Христина Малчевска - PHF
Секретар: Елена Василева
Церемониалмайстор: Светозар Шкутов
Касиер: Пламен Лазаров
Елект-президент: Румен Русинов
Паст президент: Марк Бузи

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Пламен Лазаров
Комисия за членство: Клод Бадан
Комисия за Фондация Ротари: Светозар Шкутов
Комисия за връзки с обществеността: Ани Христова PHF
Комисия за служба на общността: Румен Русинов
Президент: Марк Бузи
Секретар: Йордан Дуков
Церемониалмайстор: Румен Русинов
Касиер: Пламен Лазаров
Елект-президент: Христина Малчевска - PHF
Паст президент: Пламен Кертев

Клубни комисии

Комисия за членство: Йорг Шенк
Комисия за Фондация Ротари: Ани Христова PHF
Комисия за връзки с обществеността: Енрико Репуц
Президент: Пламен Кертев
Секретар: Христина Малчевска - PHF
Церемониалмайстор: Светозар Шкутов
Касиер: Пламен Лазаров
Елект-президент: Марк Бузи
Паст президент: Енрико Репуц

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Ани Христова PHF
Комисия за членство: Йорг Шенк
Комисия за Фондация Ротари: Марк Бузи
Президент: Енрико Репуц
Секретар: Румен Русинов
Церемониалмайстор: Светозар Шкутов
Касиер: Пламен Лазаров
Елект-президент: Пламен Кертев
Паст президент: Ани Христова PHF

Клубни комисии

Комисия за членство: Йорг Шенк
Комисия за Фондация Ротари: Марк Бузи
Президент: Ани Христова PHF
Секретар: Пламен Кертев
Церемониалмайстор: Тони Рипли
Касиер: Пламен Лазаров
Елект-президент: Енрико Репуц
Паст президент: Хорст Щюер

Клубни комисии

Комисия за членство: Йорг Шенк
Комисия за Фондация Ротари: Славена Савкова
Президент: Хорст Щюер
Секретар: Ани Христова PHF
Церемониалмайстор: Пламен Кертев
Касиер: Пламен Лазаров
Елект-президент: Ани Христова PHF
Паст президент: Йорг Шенк

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Христина Малчевска - PHF
Президент: Йорг Шенк
Секретар: Илиан Маджаров
Церемониалмайстор: Ани Христова PHF
Касиер: Пламен Лазаров
Елект-президент: Хорст Щюер
Паст президент: Радка Стаменова

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Славена Савкова
Комисия за членство: Йорген Атке
Комисия за Фондация Ротари: Христина Малчевска - PHF
Комисия за Професионална служба: Пламен Лазаров
Президент: Радка Стаменова
Вицепрезидент: Андерс Нилсен
Секретар: Михаил Сугарев
Церемониалмайстор: Ани Христова PHF
Касиер: Пламен Лазаров
Елект-президент: Йорг Шенк
Паст президент: Михаил Сугарев
Президент: Михаил Сугарев
Вицепрезидент: Йорг Шенк
Секретар: Пламен Лазаров
Елект-президент: Радка Стаменова
Паст президент: Ханс Промбергер
Президент: Ханс Промбергер
Вицепрезидент: Снежана Дончева
Секретар: Михаил Сугарев
Касиер: Пламен Лазаров
Елект-президент: Михаил Сугарев
Паст президент: Пламен Лазаров
Президент: Пламен Лазаров
Елект-президент: Ханс Промбергер
Паст президент: Йън Грийв
Президент: Йън Грийв
Елект-президент: Пламен Лазаров
Паст президент: Стоян Кючуков
Президент: Стоян Кючуков
Елект-президент: Йън Грийв
Паст президент: Йън Грийв
Президент: Йън Грийв
Елект-президент: Стоян Кючуков
Паст президент: Стамен Тасев
Президент: Стамен Тасев
Елект-президент: Йън Грийв
Паст президент: Ханс Промбергер
Президент: Ханс Промбергер
Елект-президент: Стамен Тасев
Паст президент: Камен Величков
Президент: Камен Величков
Елект-президент: Ханс Промбергер


Клубни новини
Клубни събития

Още събития