Ротари клуб Смолян

Чартиран на:
11.11.1994
Спонсор клуб:
РК Пловдив
Rotary ID:
30445
Среща:

Понеделник 18.00 часа
хотел “Кипарис-алфа”,
бул. "България"  № 3 а
тел. 0301/ 64040, 86688
rotary.smolyan@mail.bg
Понеделник 18.00 часа

Уеб сайт:
rotary club smolyan
РК Смолян е един от първите клубове в България след възстановяване на ротарианството и вече повече от 20 години е важна част от обществения живот в Смолян и региона. Клубът осъществява устойчиви проекти за служба, насърчава приятелството в клуба и Дистрикта, поддържа Фондация Ротари, развива лидери на надклубно ниво. РК Смолян е спонсор на още два активни Ротари клуба, поддържа младежките програми Ротаракт и Интеракт. Клубът е побратимен с клубове от Турция, Румъния и Русия. РК Смолян работи активно по направленията: социални програми – подкрепа на децата в неравностойно социално положение, образователни програми – ежегодна студентска стипендия; проекти, свързани с грамотността, проекти в сферата на здравеопазването – профилактика на социално значими заболявания, превенция на детското и майчино здраве; международна дейност чрез побратимените клубове; с особена грижа клубът се отнася към развитието на Ротаракт и Интеракт, чрез развитието на младите поколения като достойни граждани и бъдещи лидери, съпричастни с обществените проблеми.

Борд на клуба

Президент: Велин Алексиев Сариев
Вицепрезидент: Антон Лалов
Секретар: Ана Шопова
Церемониалмайстор: Манол Перпериев
Касиер: Здравко Шехов
Елект-президент: Иванка Минчева Славейкова
Паст президент: Николай Колев
Президент: Николай Колев
Вицепрезидент: Манол Перпериев
Секретар: Ана Шопова
Церемониалмайстор: Антон Лалов
Касиер: Здравко Шехов
Елект-президент: Велин Алексиев Сариев
Паст президент: Росен Кокаров

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Недялка Росенова
Комисия за връзки с обществеността: Елена Николова
Президент: Росен Кокаров
Вицепрезидент: Недялка Росенова
Секретар: Ана Шопова
Церемониалмайстор: Антон Лалов
Касиер: Лилян Сираков
Елект-президент: Николай Колев
Паст президент: Костадин Костадинов
Президент: Костадин Костадинов
Вицепрезидент: Лилян Сираков
Секретар: Ана Шопова
Церемониалмайстор: Антон Лалов
Касиер: Манол Перпериев
Елект-президент: Росен Кокаров
Паст президент: Радой Краев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Ана Шопова
Комисия за новите поколения: Николай Колев
Комисия за членство: Мими Кубатева
Комисия за Фондация Ротари: Недялка Росенова
Комисия за връзки с обществеността: Елена Николова
Комисия за служба на общността: Костадин Костадинов
Президент: Радой Краев
Вицепрезидент: Лилян Сираков
Секретар: Ана Шопова
Церемониалмайстор: Антон Лалов
Касиер: Манол Перпериев
Елект-президент: Костадин Костадинов
Паст президент: Александър Калемджиев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Ана Шопова
Комисия за новите поколения: Любомир Сираков
Комисия за членство: Анастас Тодоров
Комисия за Фондация Ротари: Недялка Росенова
Комисия за Професионална служба: Радой Краев
Комисия за връзки с обществеността: Елена Николова
Комисия за служба на общността: Радой Краев
Президент: Александър Калемджиев
Вицепрезидент: Недялка Росенова
Секретар: Ана Шопова
Церемониалмайстор: Антон Лалов
Касиер: Манол Перпериев
Елект-президент: Радой Краев
Паст президент: Сашка Иванова

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Сашка Иванова
Комисия за новите поколения: Недялка Росенова
Комисия за членство: Лилян Сираков
Комисия за Фондация Ротари: Силвия Младенова
Комисия за Професионална служба: Здравко Шехов
Комисия за връзки с обществеността: Елена Николова
Комисия за служба на общността: Здравко Шехов
Президент: Сашка Иванова
Вицепрезидент: Антон Лалов
Секретар: Ана Шопова
Церемониалмайстор: Лилян Сираков
Касиер: Манол Перпериев
Елект-президент: Александър Калемджиев
Паст президент: Здравко Шехов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Ана Шопова
Комисия за новите поколения: Недялка Росенова
Комисия за членство: Антон Лалов
Комисия за Фондация Ротари: Силвия Младенова
Комисия за Професионална служба: Здравко Шехов
Комисия за връзки с обществеността: Елена Николова
Комисия за служба на общността: Цонка Оджакова - Копчева
Президент: Здравко Шехов
Вицепрезидент: Недялка Росенова
Секретар: Ана Шопова
Церемониалмайстор: Лилян Сираков
Касиер: Манол Перпериев
Елект-президент: Сашка Иванова
Паст президент: Цонка Оджакова - Копчева

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Сашка Иванова
Комисия за новите поколения: Недялка Росенова
Комисия за членство: Антон Лалов
Комисия за Фондация Ротари: Силвия Младенова
Комисия за Професионална служба: Здравко Шехов
Комисия за връзки с обществеността: Елена Николова
Комисия за служба на общността: Цонка Оджакова - Копчева
Президент: Цонка Оджакова - Копчева
Вицепрезидент: Елена Николова
Секретар: Сашка Иванова
Церемониалмайстор: Антон Лалов
Касиер: Манол Перпериев
Елект-президент: Здравко Шехов
Паст президент: Ана Шопова

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Недялка Росенова
Комисия за членство: Костадин Чаталбашев
Комисия за Фондация Ротари: Силвия Младенова
Комисия за Професионална служба: Здравко Шехов
Комисия за връзки с обществеността: Елена Николова
Президент: Ана Шопова
Вицепрезидент: Антон Лалов
Секретар: Недялка Росенова
Церемониалмайстор: Лилян Сираков
Касиер: Манол Перпериев
Елект-президент: Цонка Оджакова - Копчева
Паст президент: Стоил Василев

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Недялка Росенова
Комисия за членство: Костадин Чаталбашев
Комисия за Фондация Ротари: Силвия Младенова
Комисия за Професионална служба: Ана Шопова
Комисия за връзки с обществеността: Лилян Сираков
Президент: Стоил Василев
Вицепрезидент: Костадин Чаталбашев
Секретар: Елена Ставракева
Церемониалмайстор: Лилян Сираков
Касиер: Манол Перпериев
Елект-президент: Ана Шопова
Паст президент: Манол Перпериев

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Недялка Росенова
Президент: Силвия Младенова
Секретар: Елена Ставракева
Церемониалмайстор: Антон Лалов
Паст президент: Манол Перпериев

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Недялка Росенова
Президент: Манол Перпериев
Вицепрезидент: Елена Ставракева
Секретар: Недялка Росенова
Церемониалмайстор: Антон Лалов
Елект-президент: Силвия Младенова
Паст президент: Елена Николова

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Недялка Росенова
Президент: Елена Николова
Секретар: Силвия Младенова
Церемониалмайстор: Антон Лалов
Елект-президент: Манол Перпериев
Паст президент: Лилян Сираков

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Недялка Росенова
Президент: Лилян Сираков
Вицепрезидент: Антон Лалов
Секретар: Цонка Оджакова - Копчева
Церемониалмайстор: Манол Перпериев
Елект-президент: Елена Николова
Паст президент: Недялка Росенова

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Недялка Росенова
Президент: Недялка Росенова
Вицепрезидент: Стоил Василев
Секретар: Елена Николова
Церемониалмайстор: Антон Лалов
Елект-президент: Лилян Сираков
Паст президент: Елена Ставракева

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Недялка Росенова
Комисия за новите поколения: Лилян Сираков
Комисия за Фондация Ротари: Костадин Чаталбашев
Комисия за Професионална служба: Антон Лалов
Комисия за връзки с обществеността: Елена Николова
Президент: Елена Ставракева
Секретар: Елена Николова
Церемониалмайстор: Антон Лалов
Касиер: Стефан Масурски
Елект-президент: Недялка Росенова
Паст президент: Мими Кубатева

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Недялка Росенова
Президент: Мими Кубатева
Секретар: Лилян Сираков
Касиер: Стефан Масурски
Елект-президент: Елена Ставракева
Паст президент: Антон Лалов
Президент: Антон Лалов
Секретар: Елена Ставракева
Президент: Васил Колибов
Секретар: Елена Ставракева


Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития