Ротари клуб Силистра

Чартиран на:
22.03.2002
Спонсор клуб:
РК Варна
Rotary ID:
57788
Среща:

Сряда, 18:00 ч., х-л “Дръстър”

тел. 086 821 858

rotaryss@yahoo.com

Уеб сайт:
www.rotary-bulgaria.org

Борд на клуба

Президент: Боян Божидаров Боев
Секретар: Даниела Александрова Костова
Церемониалмайстор: Николай Папазов
Касиер: Свилен Съботинов
Паст президент: Димитър Тодоров

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Димитър Свиленов Димитров
Комисия за членство: Димитър Тодоров
Комисия за Фондация Ротари: Николай Костов
Комисия за Професионална служба: Йордан Георгиев
Комисия за връзки с обществеността: Йордан Георгиев
Президент: Димитър Тодоров
Секретар: Йордан Георгиев
Церемониалмайстор: Николай Папазов
Касиер: Свилен Съботинов
Паст президент: Николай Костов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Веселин Андреев
Комисия за новите поколения: Николай Костов
Комисия за членство: Веселин Андреев
Комисия за Фондация Ротари: Николай Папазов
Комисия за връзки с обществеността: Йордан Георгиев
Президент: Николай Костов
Секретар: Димитър Тодоров
Церемониалмайстор: Николай Папазов
Касиер: Свилен Съботинов
Паст президент: Боян Божидаров Боев

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Димитър Тодоров
Президент: Боян Божидаров Боев
Вицепрезидент: Димитър Димитров
Секретар: Петър Вълев
Церемониалмайстор: Николай Папазов
Касиер: Свилен Съботинов
Елект-президент: Николай Костов
Паст президент: Боян Божидаров Боев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Николай Папазов
Комисия за новите поколения: Димитър Димитров
Комисия за членство: Йордан Георгиев
Комисия за Фондация Ротари: Николай Костов
Комисия за Професионална служба: Павлин Иванов
Комисия за връзки с обществеността: Йордан Георгиев
Комисия за служба на общността: Димитър Димитров
Президент: Боян Божидаров Боев
Секретар: Димитър Свиленов Димитров
Церемониалмайстор: Николай Папазов
Касиер: Свилен Съботинов
Елект-президент: Боян Божидаров Боев
Паст президент: Димитър Свиленов Димитров

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Николай Папазов
Комисия за новите поколения: Йордан Георгиев
Комисия за членство: Боян Божидаров Боев
Комисия за Професионална служба: Димитър Велчев
Комисия за връзки с обществеността: Йордан Георгиев
Президент: Димитър Свиленов Димитров
Вицепрезидент: Александър Сабанов
Секретар: Боян Божидаров Боев
Церемониалмайстор: Николай Папазов
Касиер: Свилен Съботинов
Елект-президент: Боян Божидаров Боев
Паст президент: Александър Сабанов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Николай Папазов
Комисия за новите поколения: Димитър Свиленов Димитров
Комисия за членство: Свилен Съботинов
Комисия за Фондация Ротари: Николай Папазов
Комисия за Професионална служба: Димитър Велчев
Комисия за връзки с обществеността: Йордан Георгиев
Комисия за служба на общността: Йордан Георгиев
Президент: Александър Сабанов
Вицепрезидент: Павлин Иванов
Секретар: Йордан Георгиев
Церемониалмайстор: Николай Папазов
Касиер: Свилен Съботинов
Паст президент: Павлин Иванов

Клубни комисии

Комисия за членство: Пенчо Ковачев
Комисия за Фондация Ротари: Николай Костов
Комисия за връзки с обществеността: Йордан Георгиев
Президент: Павлин Иванов
Секретар: Йордан Георгиев
Церемониалмайстор: Николай Папазов
Касиер: Галин Нарлев
Елект-президент: Александър Сабанов
Президент: Николай Костов
Вицепрезидент: Свилен Съботинов
Секретар: Павлин Иванов
Церемониалмайстор: Николай Папазов
Касиер: Галин Нарлев
Елект-президент: Павлин Иванов
Паст президент: Свилен Съботинов
Президент: Свилен Съботинов
Вицепрезидент: Георги Иванов
Секретар: Николай Костов
Церемониалмайстор: Павлин Иванов
Касиер: Галин Нарлев
Елект-президент: Николай Костов
Паст президент: Георги Иванов

Клубни комисии

Комисия за членство: Йордан Георгиев
Президент: Георги Иванов
Вицепрезидент: Петър Георгиев
Секретар: Йордан Георгиев
Церемониалмайстор: Николай Костов
Касиер: Димитър Желев
Елект-президент: Свилен Съботинов
Паст президент: Петър Георгиев
Президент: Петър Георгиев
Вицепрезидент: Евгени Георгиев,
Секретар: Йордан Георгиев
Церемониалмайстор: Стефан Великов
Касиер: Димитър Желев
Елект-президент: Георги Иванов
Паст президент: Евгени Георгиев,
Президент: Евгени Георгиев,
Вицепрезидент: Атанас Атанасов Великов
Секретар: Йордан Георгиев
Церемониалмайстор: Стефан Великов
Касиер: Димитър Желев
Елект-президент: Петър Георгиев
Паст президент: Пенчо Ковачев
Президент: Пенчо Ковачев
Вицепрезидент: Велико Великов
Секретар: Йордан Георгиев
Церемониалмайстор: Стефан Великов
Касиер: Димитър Желев
Елект-президент: Евгени Георгиев,
Паст президент: Атанас Атанасов Великов
Президент: Атанас Атанасов Великов
Вицепрезидент: Пенчо Ковачев
Секретар: Йордан Георгиев
Церемониалмайстор: Стефан Великов
Касиер: Димитър Желев
Елект-президент: Пенчо Ковачев
Паст президент: Велико Великов
Президент: Велико Великов
Вицепрезидент: Пенчо Ковачев
Секретар: Йордан Георгиев
Церемониалмайстор: Стефан Великов
Касиер: Димитър Желев
Елект-президент: Атанас Атанасов Великов
Паст президент: Манол Тодоров


Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития