Ротари клуб Благоевград - Център

Чартиран на:
18.11.2001
Спонсор клуб:
РК София - Витоша
Rotary ID:
56899
Среща:

Понеделник, 19:00 ч., Парк хотел “Бачиново”
Адрес за кореспонденция: 2700 Благоевград, пк. 445
тел./факс: 073/881 627; e- mail: lz1ax@mail.bg

Тел. код: 073; Пощ. код: 2700

Уеб сайт:
www

Борд на клуба

Президент: Венко Папалюгов
Президент: Борис Донев
Секретар: Борислав Войнишки
Церемониалмайстор: Димитър Тодоров
Касиер: Кирил Валеов
Елект-президент: Венко Папалюгов
Паст президент: Борислав Войнишки

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Борислав Стоянов Къдреков PHF + 3
Комисия за връзки с обществеността: Васил Пипев
Президент: Борислав Войнишки
Секретар: Борис Донев
Касиер: Кирил Валеов
Елект-президент: Борис Донев
Паст президент: Радослав Митрев

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Димитър Тодоров
Комисия за връзки с обществеността: Васил Пипев
Президент: Радослав Митрев
Вицепрезидент: Людмил Коцев
Секретар: Борислав Войнишки
Церемониалмайстор: Благой Грозданов
Касиер: Кирил Валеов
Елект-президент: Борислав Войнишки
Паст президент: Васил Пипев

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Борислав Войнишки
Комисия за членство: Николай Шушков
Комисия за Фондация Ротари: Димитър Тодоров
Комисия за връзки с обществеността: Кирил Валеов
Президент: Васил Пипев
Вицепрезидент: Борислав Стоянов Къдреков PHF + 3
Секретар: Радослав Митрев
Церемониалмайстор: Стойчо Манов
Касиер: Кирил Валеов
Елект-президент: Радослав Митрев
Паст президент: Магдалена Прътева

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Борислав Войнишки
Комисия за членство: Благой Грозданов
Комисия за Фондация Ротари: Димитър Тодоров
Комисия за връзки с обществеността: Кирил Валеов
Президент: Магдалена Прътева
Вицепрезидент: Благой Грозданов
Секретар: Димитър Тодоров
Церемониалмайстор: Радослав Митрев
Касиер: Кирил Валеов
Елект-президент: Васил Пипев
Паст президент: Стойчо Манов
Президент: Стойчо Манов
Вицепрезидент: Борислав Стоянов Къдреков PHF + 3
Секретар: Кирил Валеов
Церемониалмайстор: Димитър Тодоров
Касиер: Борис Механджийски
Елект-президент: Магдалена Прътева
Паст президент: Благой Грозданов

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Йордан Тумбев
Комисия за членство: Борислав Стоянов Къдреков PHF + 3
Комисия за Фондация Ротари: Кирил Валеов
Президент: Благой Грозданов
Вицепрезидент: Лефтера Лазарова
Секретар: Борислав Стоянов Къдреков PHF + 3
Церемониалмайстор: Димитър Тодоров
Касиер: Кирил Валеов
Елект-президент: Стойчо Манов
Паст президент: Тодор Димов

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Борислав Стоянов Къдреков PHF + 3
Комисия за членство: Стойчо Манов
Комисия за Фондация Ротари: Борис Механджийски
Комисия за връзки с обществеността: Николай Шушков
Президент: Тодор Димов
Секретар: Магдалена Прътева
Касиер: Борис Механджийски
Елект-президент: Благой Грозданов
Паст президент: Димитър Тодоров
Президент: Димитър Тодоров
Вицепрезидент: Николай Шушков
Секретар: Лефтера Лазарова
Церемониалмайстор: Огнян Механджиев
Паст президент: Йордан Тумбев
Президент: Йордан Тумбев
Вицепрезидент: Иван Михайлов
Секретар: Лефтера Лазарова
Церемониалмайстор: Иван Пишиев
Паст президент: Николай Шушков
Президент: Николай Шушков
Церемониалмайстор: Йордан Филипов
Елект-президент: Йордан Тумбев
Паст президент: Сашо Милчев
Президент: Сашо Милчев
Вицепрезидент: Емил Джалев
Секретар: Николай Шушков
Церемониалмайстор: Огнян Механджиев
Елект-президент: Николай Шушков
Паст президент: Борислав Стоянов Къдреков PHF + 3


Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития