Ротари клуб Раднево

Чартиран на:
17.05.2005
Спонсор клуб:
РК Стара Загора
Rotary ID:
69341
Среща:
Вторник, 18.00 часа
Ресторант “Готвачите”
Уеб сайт:
http://radnevo.rotarydistrict2482.org

Борд на клуба

Президент: Методи Пенчев
Секретар: Атанас Атанасов
Церемониалмайстор: Владимир Желев
Касиер: Таня Славова
Елект-президент: Жулиета Иванева Станчева
Паст президент: Михаил Манчев

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Марин Димов
Комисия за връзки с обществеността: Жулиета Иванева Станчева
Президент: Михаил Манчев
Секретар: Атанас Атанасов
Церемониалмайстор: Владимир Желев
Касиер: Таня Славова
Елект-президент: Методи Пенчев
Паст президент: Таня Славова

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Марин Димов
Президент: Таня Славова
Секретар: Атанас Атанасов
Церемониалмайстор: Владимир Желев
Касиер: Таня Славова
Паст президент: Борислав Бинев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Марин Димов
Комисия за новите поколения: Мима Танева Динева
Комисия за Фондация Ротари: Марин Димов
Комисия за връзки с обществеността: Марин Димов
Президент: Борислав Бинев
Секретар: Атанас Атанасов
Церемониалмайстор: Владимир Желев
Касиер: Таня Славова
Елект-президент: Таня Славова
Паст президент: Атанас Атанасов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Теменужка Сотирова
Комисия за новите поколения: Теменужка Сотирова
Комисия за членство: Марин Димов
Комисия за Фондация Ротари: Марин Димов
Комисия за връзки с обществеността: Теменужка Сотирова
Президент: Атанас Атанасов
Секретар: Таня Славова
Церемониалмайстор: Владимир Желев
Касиер: Таня Славова
Елект-президент: Борислав Бинев
Паст президент: Янко Янков

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Теменужка Сотирова
Комисия за членство: Марин Димов
Комисия за Фондация Ротари: Марин Димов
Комисия за връзки с обществеността: Теменужка Сотирова
Президент: Янко Янков
Секретар: Таня Славова
Церемониалмайстор: Владимир Желев
Касиер: Таня Славова
Елект-президент: Атанас Атанасов
Паст президент: Петко Великов Василев

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Борислав Бинев
Комисия за членство: Марин Димов
Комисия за Фондация Ротари: Марин Димов
Комисия за връзки с обществеността: Марин Димов
Президент: Петко Великов Василев
Вицепрезидент: Атанас Атанасов
Секретар: Таня Славова
Церемониалмайстор: Димитър Димитров
Касиер: Таня Славова
Елект-президент: Александър Манчев
Паст президент: Йорданка Пенева

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Борислав Бинев
Комисия за Фондация Ротари: Атанас Атанасов
Президент: Йорданка Пенева
Секретар: Теменужка Сотирова
Церемониалмайстор: Димитър Димитров
Елект-президент: Петко Великов Василев
Паст президент: Койчо Коев

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Борислав Бинев
Комисия за членство: Димитър Димитров
Комисия за Фондация Ротари: Атанас Атанасов
Президент: Койчо Коев
Вицепрезидент: Марин Димов
Секретар: Йорданка Пенева
Церемониалмайстор: Георги Коев
Касиер: Йорданка Пенева
Елект-президент: Йорданка Пенева
Паст президент: Теменужка Сотирова

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Борислав Бинев
Комисия за членство: Димитър Димитров
Комисия за Фондация Ротари: Атанас Атанасов
Президент: Теменужка Сотирова
Секретар: Йорданка Пенева
Церемониалмайстор: Георги Коев
Касиер: Йорданка Пенева
Елект-президент: Койчо Коев
Паст президент: Емил Минчев

Клубни комисии

Комисия за членство: Димитър Димитров
Комисия за Фондация Ротари: Атанас Атанасов
Президент: Емил Минчев
Секретар: Теменужка Сотирова
Церемониалмайстор: Георги Коев
Елект-президент: Теменужка Сотирова
Паст президент: Маргарита Василева
Президент: Маргарита Василева
Секретар: Галя Дачева
Церемониалмайстор: Георги Коев
Елект-президент: Емил Минчев
Паст президент: Митко Митев
Президент: Митко Митев
Секретар: Маргарита Василева
Церемониалмайстор: Георги Коев
Касиер: Галя Дачева
Елект-президент: Маргарита Василева
Паст президент: Владимир Желев
Президент: Владимир Желев
Секретар: Митко Митев
Касиер: Галя Дачева
Елект-президент: Митко Митев
Паст президент: Янко Янков


Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития