Ротари клуб Поморие

Чартиран на:
30.04.2002
Спонсор клуб:
РК Бургас
Rotary ID:
58209
Среща:
Понеделник
Май - септември от 19.30 ч.
Октомври-април от 18.30 ч.
в “СПА хотел Сейнт Джордж”,
гр. Поморие
бул. "Пейо Крачолов Яворов" 15

Уеб сайт:
www.rotarypomorie.org

Борд на клуба

Президент: Николай Николов PHF+1
Секретар: Яни Скумов PHF
Церемониалмайстор: Биляна Каракочева
Касиер: Йордан Велков
Елект-президент: Весела Гуджукова
Паст президент: Георги Тръпков PHF

Клубни комисии

Комисия за членство: Весела Гуджукова
Комисия за Фондация Ротари: Мина Павлова Димитрова
Президент: Георги Тръпков PHF
Вицепрезидент: Даниела Андреева
Секретар: Петя Казакова-Йорданова PHF+2
Церемониалмайстор: Ирина Кънчева PHF
Касиер: Илиян Стефанов Димитров
Елект-президент: Николай Николов PHF+1
Паст президент: Стоян Пеев

Клубни комисии

Комисия за членство: Огнян Граматиков PHF+1
Комисия за Фондация Ротари: Ирина Кънчева PHF
Комисия за връзки с обществеността: Стоян Пеев
Комисия за служба на общността: Недялка Баева Баева
Президент: Стоян Пеев
Вицепрезидент: Огнян Граматиков PHF+1
Секретар: Яни Пападопулов
Церемониалмайстор: Николай Николов PHF+1
Касиер: Георги Демирев PHF
Елект-президент: Георги Тръпков PHF
Паст президент: Недялка Баева Баева

Клубни комисии

Комисия за членство: Огнян Граматиков PHF+1
Комисия за Фондация Ротари: Недялка Баева Баева
Комисия за връзки с обществеността: Николай Жечев Янакиев
Президент: Недялка Баева Баева
Вицепрезидент: Николай Жечев Янакиев
Секретар: Весела Гуджукова
Церемониалмайстор: Стоян Пеев
Касиер: Георги Демирев PHF
Елект-президент: Стоян Пеев
Паст президент: Даниела Андреева

Клубни комисии

Комисия за членство: Огнян Граматиков PHF+1
Комисия за Фондация Ротари: Петя Казакова-Йорданова PHF+2
Комисия за връзки с обществеността: Ирина Кънчева PHF
Президент: Даниела Андреева
Вицепрезидент: Петя Казакова-Йорданова PHF+2
Секретар: Петя Казакова-Йорданова PHF+2
Церемониалмайстор: Ирина Кънчева PHF
Касиер: Весела Гуджукова
Елект-президент: Недялка Баева Баева
Паст президент: Николай Жечев Янакиев

Клубни комисии

Комисия за членство: Огнян Граматиков PHF+1
Комисия за Фондация Ротари: Недялка Баева Баева
Комисия за връзки с обществеността: Георги Тръпков PHF
Президент: Николай Жечев Янакиев
Вицепрезидент: Ирина Кънчева PHF
Секретар: Георги Демирев PHF
Церемониалмайстор: Огнян Вичев PHF
Касиер: Йордан Велков
Елект-президент: Весела Гуджукова
Паст президент: Петър Димитров Вълканов

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Даниела Андреева
Комисия за членство: Николай Жечев Янакиев
Комисия за Фондация Ротари: Петя Казакова-Йорданова PHF+2
Комисия за връзки с обществеността: Николай Николов PHF+1
Президент: Петър Димитров Вълканов
Секретар: Георги Демирев PHF
Церемониалмайстор: Николай Жечев Янакиев
Касиер: Йордан Велков
Елект-президент: Николай Жечев Янакиев
Паст президент: Петко Георгиев PHF+1

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Петя Казакова-Йорданова PHF+2
Комисия за новите поколения: Даниела Андреева
Комисия за членство: Петя Казакова-Йорданова PHF+2
Комисия за Фондация Ротари: Ирина Кънчева PHF
Комисия за връзки с обществеността: Николай Николов PHF+1
Президент: Петко Георгиев PHF+1
Вицепрезидент: Николай Жечев Янакиев
Секретар: Яни Скумов PHF
Церемониалмайстор: Георги Демирев PHF
Касиер: Йордан Велков
Елект-президент: Петър Димитров Вълканов
Паст президент: Камен Шипков

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Ирина Кънчева PHF
Президент: Камен Шипков
Вицепрезидент: Огнян Граматиков PHF+1
Секретар: Яни Скумов PHF
Церемониалмайстор: Димитър Севастиянов
Касиер: Николай Балъкчиев
Елект-президент: Петко Георгиев PHF+1
Паст президент: Ирина Кънчева PHF

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Константин Стаматов
Комисия за членство: Петя Казакова-Йорданова PHF+2
Комисия за Фондация Ротари: Ирина Кънчева PHF
Комисия за връзки с обществеността: Николай Николов PHF+1
Президент: Ирина Кънчева PHF
Вицепрезидент: Петя Казакова-Йорданова PHF+2
Секретар: Яни Скумов PHF
Церемониалмайстор: Весела Гуджукова
Касиер: Николай Балъкчиев
Елект-президент: Камен Шипков
Паст президент: Огнян Вичев PHF
Президент: Огнян Вичев PHF
Вицепрезидент: Георги Тръпков PHF
Секретар: Яни Скумов PHF
Церемониалмайстор: Камен Шипков
Касиер: Николай Балъкчиев
Елект-президент: Ирина Кънчева PHF
Паст президент: Георги Демирев PHF
Президент: Георги Демирев PHF
Вицепрезидент: Николай Николов PHF+1
Секретар: Огнян Вичев PHF
Церемониалмайстор: Диана Христова
Касиер: Николай Балъкчиев
Елект-президент: Огнян Вичев PHF
Паст президент: Георги Тръпков PHF
Президент: Георги Тръпков PHF
Вицепрезидент: Петя Казакова-Йорданова PHF+2
Секретар: Георги Демирев PHF
Касиер: Николай Балъкчиев
Елект-президент: Георги Демирев PHF
Паст президент: Яни Скумов PHF
Президент: Яни Скумов PHF
Секретар: Георги Тръпков PHF
Касиер: Николай Балъкчиев
Елект-президент: Георги Тръпков PHF
Паст президент: Николай Николов PHF+1
Президент: Николай Николов PHF+1
Вицепрезидент: Петя Казакова-Йорданова PHF+2
Секретар: Яни Скумов PHF
Касиер: Николай Балъкчиев
Елект-президент: Яни Скумов PHF
Паст президент: Петя Казакова-Йорданова PHF+2
Президент: Петя Казакова-Йорданова PHF+2
Секретар: Николай Николов PHF+1
Церемониалмайстор: Георги Демирев PHF
Касиер: Яни Скумов PHF
Елект-президент: Николай Николов PHF+1
Паст президент: Светлана Канариева PHF
Президент: Светлана Канариева PHF
Секретар: Яни Пападопулов
Церемониалмайстор: Николай Балъкчиев
Елект-президент: Петя Казакова-Йорданова PHF+2
Паст президент: Киряк Ралев PHF
Президент: Киряк Ралев PHF
Секретар: Петя Казакова-Йорданова PHF+2
Церемониалмайстор: Николай Балъкчиев
Касиер: Георги Демирев PHF
Елект-президент: Светлана Канариева PHF
Паст президент: Яни Пападопулов
Президент: Яни Пападопулов
Секретар: Петко Георгиев PHF+1
Елект-президент: Киряк Ралев PHF
Паст президент: Огнян Граматиков PHF+1
Президент: Огнян Граматиков PHF+1
Секретар: Петко Георгиев PHF+1
Касиер: Киряк Ралев PHF
Елект-президент: Яни Пападопулов
Президент: Петко Георгиев PHF+1
Секретар: Яни Скумов PHF

Клубни проекти

Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития