Ротари клуб Плевен Центрум

Чартиран на:
22.05.2001
Спонсор клуб:
РК София-Витоша
Rotary ID:
55633
Среща:

Понеделник, 18:00 ч., Офис: Плевен, пл. Възраждане 1, ет. 3, ст. 312-313
e-mail: rcplevencentrum@gmail.com,

 

Уеб сайт:
http://www.rotary-pleven.com
Бордове на РК Плевен - 14 май 1937 - 7 април 1941
1937-38
Георги Бакалов - президент
Никола Шумелов - вицепрезидент
Никола Пецев - секретар
д-р Сиромахов - касиер
д-р Урманов - член

1938-39
Никола Шумелов - президент
Иван Попов -  вицепрезидент

1939-40
Иван Попов - президент
Михаил Диков - вицепрезидент
Аспарух Георгиев - секретар

1940-41
Михаил Диков - президент
Никола Пецев - секретар


Борд на клуба

Президент: Бойко Тодоров
Секретар: Георги Красимиров Прусийски, PHF
Елект-президент: Георги Красимиров Прусийски, PHF
Паст президент: Николай Тодоров Яков

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Пламен Маринов, PHF+
Президент: Николай Тодоров Яков
Секретар: Бойко Тодоров
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF+
Касиер: Нина Митева, PHF-MD
Елект-президент: Бойко Тодоров
Паст президент: Ирена Петкова Николова

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Бойко Тодоров
Комисия за членство: Димитър Мицаркин, PHF+
Комисия за Фондация Ротари: Николай Савов, PHF
Комисия за Професионална служба: Николай Тодоров Яков
Комисия за връзки с обществеността: Ирена Петкова Николова
Комисия за служба на общността: Пламен Пацев, PHF+2
Президент: Ирена Петкова Николова
Вицепрезидент: Нина Митева, PHF-MD
Секретар: Николай Тодоров Яков
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF+
Касиер: Бойко Тодоров
Елект-президент: Николай Тодоров Яков
Паст президент: Николай Момчилов
Президент: Николай Момчилов
Вицепрезидент: Илиян Йончев, PHF+2
Секретар: Ирена Петкова Николова
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF+
Касиер: Николай Тодоров Яков
Елект-президент: Ирена Петкова Николова
Паст президент: Николай Савов, PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Пламен Пацев, PHF+2
Комисия за новите поколения: Искра Ганева, PHF+
Комисия за членство: Венцислав Дилков, PHF+
Комисия за Фондация Ротари: Пламен Маринов, PHF+
Комисия за връзки с обществеността: Ирена Петкова Николова
Комисия за служба на общността: Димитър Мицаркин, PHF+
Президент: Николай Савов, PHF
Вицепрезидент: Илиян Йончев, PHF+2
Секретар: Николай Момчилов
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF+
Касиер: Николай Тодоров Яков
Елект-президент: Николай Момчилов
Паст президент: Красимир Братанов

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Димитър Данков, PHF
Комисия за членство: Христо Нинов
Комисия за Фондация Ротари: Бойко Тодоров
Комисия за връзки с обществеността: Ирена Петкова Николова
Комисия за служба на общността: Антон Георгиев Петров
Президент: Красимир Братанов
Вицепрезидент: Пламен Маринов, PHF+
Секретар: Марияна Гетова, PHF
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF+
Касиер: Николай Момчилов
Елект-президент: Николай Савов, PHF
Паст президент: Пламен Пацев, PHF+2

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Илиян Йончев, PHF+2
Комисия за връзки с обществеността: Ирена Петкова Николова
Президент: Пламен Пацев, PHF+2
Вицепрезидент: Димитър Господинов, PHF+
Секретар: Калин Христов
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF+
Касиер: Николай Момчилов
Елект-президент: Красимир Братанов
Паст президент: Христо Нинов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Венцислав Дилков, PHF+
Комисия за новите поколения: Искра Ганева, PHF+
Комисия за членство: Николай Савов, PHF
Комисия за Фондация Ротари: Илиян Йончев, PHF+2
Комисия за Професионална служба: Михаил Михайлов, PHF+
Комисия за връзки с обществеността: Димитър Господинов, PHF+
Комисия за служба на общността: Чавдар Балабанов, PHF+
Президент: Христо Нинов
Вицепрезидент: Искра Ганева, PHF+
Секретар: Венцислав Дилков, PHF+
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF+
Касиер: Николай Момчилов
Елект-президент: Пламен Пацев, PHF+2
Паст президент: Илиян Йончев, PHF+2

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Искра Ганева, PHF+
Комисия за членство: Димитър Мицаркин, PHF+
Комисия за Фондация Ротари: Пламен Маринов, PHF+
Президент: Илиян Йончев, PHF+2
Вицепрезидент: Искра Ганева, PHF+
Секретар: Марияна Гетова, PHF
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF+
Касиер: Димитър Данков, PHF
Елект-президент: Христо Нинов
Паст президент: Калин Христов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Димитър Мицаркин, PHF+
Комисия за новите поколения: Искра Ганева, PHF+
Комисия за членство: Асен Христов, PHF
Комисия за Фондация Ротари: Пламен Маринов, PHF+
Комисия за Професионална служба: Михаил Михайлов, PHF+
Комисия за връзки с обществеността: Йордан Бориславов Иванов
Комисия за служба на общността: Красимир Братанов
Президент: Калин Христов
Вицепрезидент: Генади Тодоров, PHF
Секретар: Пламен Пацев, PHF+2
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF+
Касиер: Димитър Данков, PHF
Елект-президент: Илиян Йончев, PHF+2
Паст президент: Михаил Михайлов, PHF+

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Йордан Бориславов Иванов
Комисия за членство: Асен Христов, PHF
Комисия за Фондация Ротари: Десислава Велева Статева
Комисия за връзки с обществеността: Искра Ганева, PHF+
Президент: Михаил Михайлов, PHF+
Вицепрезидент: Симеон Петранов
Секретар: Роберт Халваджиян
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF+
Касиер: Генади Тодоров, PHF
Елект-президент: Калин Христов
Паст президент: Бойко Стаменов, PHF+
Президент: Бойко Стаменов, PHF+
Вицепрезидент: Калин Христов
Секретар: Искра Ганева, PHF+
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF+
Елект-президент: Михаил Михайлов, PHF+
Президент: Пламен Маринов, PHF+
Вицепрезидент: Илиян Йончев, PHF+2
Секретар: Симеон Петранов
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF+
Касиер: Роберт Халваджиян
Елект-президент: Бойко Стаменов, PHF+
Паст президент: Искра Ганева, PHF+
Президент: Искра Ганева, PHF+
Вицепрезидент: Николай Савов, PHF
Секретар: Калин Христов
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF+
Касиер: Илиян Йончев, PHF+2
Паст президент: Емил Абрашев, PHF
Президент: Емил Абрашев, PHF
Секретар: Генади Тодоров, PHF
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF+
Елект-президент: Искра Ганева, PHF+
Паст президент: Емил Митков, PHF
Президент: Емил Митков, PHF
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF+
Елект-президент: Емил Абрашев, PHF
Паст президент: Илка Илиева, PHF
Президент: Илка Илиева, PHF
Секретар: Михаил Михайлов, PHF+
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF+
Елект-президент: Емил Митков, PHF
Паст президент: Чавдар Балабанов, PHF+
Президент: Чавдар Балабанов, PHF+
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF+
Касиер: Емил Митков, PHF
Елект-президент: Илка Илиева, PHF
Паст президент: Христо Каленов PHF
Президент: Христо Каленов PHF
Секретар: Пламен Пацев, PHF+2
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF+
Елект-президент: Чавдар Балабанов, PHF+
Паст президент: Георги Русинов, PHF
Президент: Георги Русинов, PHF
Секретар: Николай Савов, PHF
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF+
Паст президент: Нина Митева, PHF-MD
Президент: Нина Митева, PHF-MD
Секретар: Емил Митков, PHF
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF+
Елект-президент: Георги Русинов, PHF
Паст президент: Димитър Господинов, PHF+
Президент: Димитър Господинов, PHF+
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF+
Елект-президент: Нина Митева, PHF-MD
Паст президент: Димитър Тенев, PHF
Президент: Димитър Тенев, PHF
Секретар: Господин Илиев Пейчински, PHF+5
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF+
Елект-президент: Димитър Господинов, PHF+
Паст президент: Асен Антонов
Президент: Асен Антонов
Вицепрезидент: Христо Алексиев, PHF
Секретар: Господин Илиев Пейчински, PHF+5
Церемониалмайстор: Димо Дешев, PHF+
Елект-президент: Димитър Тенев, PHF
Президент: Асен Антонов
Вицепрезидент: Христо Алексиев, PHF
Секретар: Господин Илиев Пейчински, PHF+5
Президент: Асен Антонов
Президент: Димитър Мицаркин, PHF+
Президент: Цветан К. Анков
Президент: проф. д-р Марин Ст. Ганчев
Президент: Иван Бочуков

Клубни проекти

Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития