Ротари клуб Пирдоп

Чартиран на:
11.01.2005
Спонсор клуб:
РК София-Балкан
Rotary ID:
67580
Среща:
Понеделник: 18,30 /зимно време/, 19:30 /лятно време/. Редовни срещи: ресторант "Градина" гр. Пирдоп. Ротариански офис: хотел "Средна гора" гр. Пирдоп. Изнесени срещи: ресторант "Галерия" гр. Копривщица
Уеб сайт:
http://www.rotary-pirdop.com/

Борд на клуба

Президент: Димитринка Раковска-Стрелкова
Вицепрезидент: Любомир Гарчев
Секретар: Стоян Петров Милев
Церемониалмайстор: Цветан Бакърджиев
Касиер: Дамян Ненов
Елект-президент: Стоян Петров Милев
Паст президент: Николай Огнянов Билев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Тодор Луков
Комисия за новите поколения: Васил Кафеджиев
Комисия за членство: Иван Нешков
Комисия за Фондация Ротари: Александър Дичев
Комисия за Професионална служба: Иван Панков
Комисия за връзки с обществеността: Георги Георгиев
Комисия за служба на общността: Нина Котова
Президент: Николай Огнянов Билев
Вицепрезидент: Васил Кафеджиев
Секретар: Димитринка Раковска-Стрелкова
Церемониалмайстор: Георги Георгиев
Касиер: Иван Нешков
Елект-президент: Димитринка Раковска-Стрелкова
Паст президент: Иван Нешков

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Цветан Бакърджиев
Президент: Иван Нешков
Вицепрезидент: Николай Огнянов Билев
Секретар: Васил Кафеджиев
Церемониалмайстор: Георги Георгиев
Касиер: Цветан Бакърджиев
Елект-президент: Николай Огнянов Билев
Паст президент: Петко Камберов

Клубни комисии

Комисия за членство: Дамян Ненов
Комисия за Фондация Ротари: Димитринка Раковска-Стрелкова
Комисия за връзки с обществеността: Иван Панков
Президент: Петко Камберов
Вицепрезидент: Николай Огнянов Билев
Секретар: Васил Кафеджиев
Церемониалмайстор: Георги Георгиев
Касиер: Иван Нешков
Елект-президент: Иван Нешков
Паст президент: Васил Кафеджиев
Президент: Васил Кафеджиев
Вицепрезидент: Иван Нешков
Секретар: Александър Дичев
Церемониалмайстор: Тодор Луков
Касиер: Цветан Бакърджиев
Елект-президент: Петко Камберов
Паст президент: Андрей Симов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Иван Панков
Комисия за новите поколения: Ботьо Чилов
Комисия за членство: Димитринка Раковска-Стрелкова
Комисия за Фондация Ротари: Нина Котова
Комисия за Професионална служба: Стойно Стойнов
Комисия за връзки с обществеността: Георги Георгиев
Комисия за служба на общността: Ангел Геров
Президент: Андрей Симов
Вицепрезидент: Цветан Бакърджиев
Секретар: Васил Кафеджиев
Церемониалмайстор: Петко Камберов
Касиер: Тодор Луков
Елект-президент: Васил Кафеджиев
Паст президент: Петър Чобанов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Стойно Стойнов
Комисия за новите поколения: Нина Котова
Комисия за членство: Георги Георгиев
Комисия за Фондация Ротари: Александър Дичев
Комисия за Професионална служба: Любомир Гарчев
Комисия за връзки с обществеността: Дамян Ненов
Комисия за служба на общността: Иван Панков
Президент: Петър Чобанов
Вицепрезидент: Дамян Ненов
Секретар: Васил Кафеджиев
Церемониалмайстор: Георги Георгиев
Касиер: Александър Дичев
Елект-президент: Андрей Симов
Паст президент: Цветан Бакърджиев
Президент: Цветан Бакърджиев
Секретар: Васил Кафеджиев
Церемониалмайстор: Георги Георгиев
Касиер: Иван Нешков
Елект-президент: Петър Чобанов
Паст президент: Иван Нешков
Президент: Иван Нешков
Вицепрезидент: Стойно Стойнов
Секретар: Васил Кафеджиев
Церемониалмайстор: Иван Панков
Касиер: Симо Симов
Елект-президент: Цветан Бакърджиев
Паст президент: Ангел Геров
Президент: Ангел Геров
Вицепрезидент: Дамян Ненов
Секретар: Димитринка Раковска-Стрелкова
Церемониалмайстор: Цветан Бакърджиев
Касиер: Иван Георгиев
Елект-президент: Иван Нешков
Паст президент: Александър Дичев

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Георги Георгиев
Комисия за членство: Иван Нешков
Комисия за Фондация Ротари: Александър Дичев
Комисия за Професионална служба: Стойно Стойнов
Комисия за връзки с обществеността: Симо Симов
Президент: Александър Дичев
Вицепрезидент: Симо Симов
Секретар: Петър Чобанов
Церемониалмайстор: Иван Нешков
Касиер: Стоян Стоянов
Елект-президент: Ангел Геров
Паст президент: Иван Панков
Президент: Иван Панков
Вицепрезидент: Стойно Стойнов
Секретар: Димитринка Раковска-Стрелкова
Церемониалмайстор: Симеон Николов
Касиер: Цветан Бакърджиев
Паст президент: Красимира Гюлеметова
Президент: Красимира Гюлеметова
Вицепрезидент: Иван Панков
Секретар: Димитринка Раковска-Стрелкова
Церемониалмайстор: Ангел Геров
Касиер: Радослава Чолакова
Елект-президент: Иван Панков
Паст президент: Любомир Гарчев
Президент: Любомир Гарчев
Вицепрезидент: Димитринка Раковска-Стрелкова
Секретар: Цветан Райков
Церемониалмайстор: Георги Георгиев
Касиер: Дамян Ненов
Елект-президент: Красимира Гюлеметова
Паст президент: Васил Кафеджиев
Президент: Васил Кафеджиев
Вицепрезидент: Красимир Гинчев
Секретар: Иван Савов
Церемониалмайстор: Любомир Лазаров
Касиер: Нина Котова
Елект-президент: Любомир Гарчев
Паст президент: Георги Георгиев
Президент: Георги Георгиев
Вицепрезидент: Иван Панков
Церемониалмайстор: Ангел Геров
Касиер: Тодор Луков
Елект-президент: Васил Кафеджиев
Паст президент: Дамян Ненов
Президент: Дамян Ненов
Елект-президент: Георги Георгиев
Паст президент: Стойно Стойнов
Президент: Стойно Стойнов
Вицепрезидент: Красимир Гинчев
Секретар: Станислав Пенев
Церемониалмайстор: Георги Георгиев
Касиер: Красимира Гюлеметова
Елект-президент: Дамян Ненов
Паст президент: Цветан Райков
Президент: Цветан Райков
Вицепрезидент: Валери Колчев
Секретар: Росен Иванов
Церемониалмайстор: Дамян Ненов
Елект-президент: Стойно Стойнов
Вицепрезидент: Васил Кафеджиев
Секретар: Любомир Гарчев
Церемониалмайстор: Дамян Ненов
Елект-президент: Цветан Райков

Клубни проекти

Клубни новини

Още новини