Ротари клуб Петрич

Чартиран на:
21.06.2005
Спонсор клуб:
РК Благоевград-Център
Rotary ID:
69840
Среща:

Понеделник , 18.30 ч.,Комплекс ”Авалон”

 

Уеб сайт:
http://www.rotary-bulgaria.org


Борд на клуба

Президент: Атанас Кирилов Чолаков
Вицепрезидент: Катерина Методиева Янева
Секретар: Николая Валентинова Илиева-Божинова
Церемониалмайстор: Илиян Божидаров Подолински
Касиер: Величка Подолинска
Елект-президент: Станислав Ласков-PHF
Паст президент: Георги Антонов Цилев-PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Костадинка Топалова-PHF
Комисия за новите поколения: Георги Антонов Цилев-PHF
Комисия за членство: Любомир Григоров-PHF
Комисия за Фондация Ротари: Катерина Методиева Янева
Комисия за Професионална служба: Здравко Джамбазов-PHF
Комисия за връзки с обществеността: Адриана Търнаджиева-Христова-PHF
Комисия за служба на общността: Николай Влахов-PHF
Президент: Георги Антонов Цилев-PHF
Вицепрезидент: Любомир Григоров-PHF
Секретар: Величка Подолинска
Церемониалмайстор: Илиян Божидаров Подолински
Касиер: Катерина Методиева Янева
Елект-президент: Атанас Кирилов Чолаков
Паст президент: Любомир Григоров-PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Здравко Джамбазов-PHF
Комисия за новите поколения: Адриана Търнаджиева-Христова-PHF
Комисия за членство: Николай Влахов-PHF
Комисия за Фондация Ротари: Станислав Ласков-PHF
Комисия за Професионална служба: Николай Влахов-PHF
Комисия за връзки с обществеността: Розалина Радева Златкова
Комисия за служба на общността: Костадинка Топалова-PHF
Президент: Любомир Григоров-PHF
Вицепрезидент: Георги Антонов Цилев-PHF
Секретар: Величка Теохарова-PHF
Церемониалмайстор: Стоян Точев-PHF
Елект-президент: Георги Антонов Цилев-PHF
Паст президент: Светослав Лобошки-PHF
Президент: Светослав Лобошки-PHF
Вицепрезидент: Величка Подолинска
Секретар: Стоян Стоянов-PHF
Церемониалмайстор: Георги Хаджимаргаритов-PHF
Касиер: Величка Стоева-PHF
Елект-президент: Стоян Стоянов-PHF
Паст президент: Стоян Точев-PHF
Президент: Стоян Точев-PHF
Вицепрезидент: Димитрина Харамлийска-PHF
Секретар: Костадинка Топалова-PHF
Церемониалмайстор: Любомир Григоров-PHF
Касиер: Величка Стоева-PHF
Елект-президент: Светослав Лобошки-PHF
Паст президент: Величка Подолинска

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Димитрина Харамлийска-PHF
Комисия за новите поколения: Димитрина Харамлийска-PHF
Комисия за членство: Георги Хаджимаргаритов-PHF
Комисия за Фондация Ротари: Стоян Стоянов-PHF
Комисия за Професионална служба: Николай Влахов-PHF
Комисия за връзки с обществеността: Адриана Търнаджиева-Христова-PHF
Президент: Величка Подолинска
Вицепрезидент: Величка Теохарова-PHF
Секретар: Катерина Методиева Янева
Церемониалмайстор: Стоян Точев-PHF
Касиер: Величка Стоева-PHF
Елект-президент: Стоян Точев-PHF
Паст президент: Любомир Григоров-PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Христо Дамянов-PHF
Комисия за новите поколения: Георги Антонов Цилев-PHF
Комисия за членство: Пламен Теохаров
Комисия за Фондация Ротари: Стоян Стоянов-PHF
Комисия за Професионална служба: Станислав Ласков-PHF
Комисия за връзки с обществеността: Адриана Търнаджиева-Христова-PHF
Комисия за служба на общността: Георги Хаджимаргаритов-PHF
Президент: Любомир Григоров-PHF
Вицепрезидент: Георги Антонов Цилев-PHF
Секретар: Величка Подолинска
Церемониалмайстор: Станислав Ласков-PHF
Касиер: Величка Стоева-PHF
Елект-президент: Величка Подолинска
Паст президент: Георги Антонов Цилев-PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Николай Китанов-PHF
Комисия за новите поколения: Божидар Подолински
Комисия за членство: Величка Теохарова-PHF
Комисия за Професионална служба: Здравко Джамбазов-PHF
Комисия за връзки с обществеността: Георги Филчев
Комисия за служба на общността: Адриана Търнаджиева-Христова-PHF
Президент: Георги Антонов Цилев-PHF
Вицепрезидент: Станислав Ласков-PHF
Секретар: Любомир Григоров-PHF
Церемониалмайстор: Георги Хаджимаргаритов-PHF
Касиер: Величка Стоева-PHF
Елект-президент: Любомир Григоров-PHF
Паст президент: Адриана Търнаджиева-Христова-PHF
Президент: Адриана Търнаджиева-Христова-PHF
Секретар: Костадинка Топалова-PHF
Церемониалмайстор: Стоян Точев-PHF
Касиер: Величка Стоева-PHF
Елект-президент: Георги Антонов Цилев-PHF
Президент: Димитрина Харамлийска-PHF
Вицепрезидент: Адриана Търнаджиева-Христова-PHF
Секретар: Светослав Лобошки-PHF
Церемониалмайстор: Стоян Стоянов-PHF
Касиер: Величка Стоева-PHF
Елект-президент: Адриана Търнаджиева-Христова-PHF
Паст президент: Георги Хаджимаргаритов-PHF

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Божидар Подолински
Комисия за членство: Пламен Теохаров
Комисия за Фондация Ротари: Николай Китанов-PHF
Комисия за Професионална служба: Николай Влахов-PHF
Комисия за връзки с обществеността: Адриана Търнаджиева-Христова-PHF
Президент: Георги Хаджимаргаритов-PHF
Секретар: Георги Антонов Цилев-PHF
Касиер: Величка Стоева-PHF
Паст президент: Величка Теохарова-PHF
Президент: Величка Теохарова-PHF
Касиер: Величка Стоева-PHF
Елект-президент: Георги Хаджимаргаритов-PHF
Паст президент: Станислав Ласков-PHF
Президент: Станислав Ласков-PHF
Вицепрезидент: Георги Антонов Цилев-PHF
Церемониалмайстор: Добриел Радев
Касиер: Величка Стоева-PHF
Елект-президент: Величка Теохарова-PHF
Паст президент: Здравко Джамбазов-PHF
Президент: Здравко Джамбазов-PHF
Вицепрезидент: Христо Дамянов-PHF
Секретар: Станислав Ласков-PHF
Касиер: Величка Стоева-PHF
Елект-президент: Станислав Ласков-PHF
Паст президент: Божидар Подолински
Президент: Божидар Подолински
Вицепрезидент: Здравко Джамбазов-PHF
Секретар: Адриана Търнаджиева-Христова-PHF
Касиер: Величка Стоева-PHF
Елект-президент: Здравко Джамбазов-PHF
Президент: Николай Китанов-PHF
Елект-президент: Божидар Подолински
Президент: Христо Дремджиев
Секретар: Костадинка Топалова-PHF
Елект-президент: Николай Китанов-PHF
Президент: Николай Влахов-PHF
Касиер: Величка Стоева-PHF
Елект-президент: Христо Дремджиев
Президент: Пламен Теохаров
Елект-президент: Николай Влахов-PHF


Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития