Ротари клуб Панагюрище

Чартиран на:
23.11.2001
Спонсор клуб:
РК Пазарджик
Rotary ID:
56903
Среща:
Понеделник, 19.00 часа Зала "Ротари", СПА хотел “Каменград”
Уеб сайт:
www.rotary-pan.org

Борд на клуба

Президент: Стоян Христов
Вицепрезидент: Делчо Хаинов
Секретар: Васил Поптолев
Церемониалмайстор: Нистор Хаинов
Касиер: Петър Пайтаков
Елект-президент: Делчо Хаинов
Паст президент: Васил Поптолев
Президент: Васил Поптолев
Вицепрезидент: Стоян Христов
Секретар: Делчо Хаинов
Церемониалмайстор: Атанас Шопов
Касиер: Костадин Костадинов
Елект-президент: Стоян Христов
Паст президент: Стоян Станчев
Президент: Стоян Станчев
Вицепрезидент: Васил Поптолев
Секретар: Стоян Христов
Церемониалмайстор: Николай Мелин
Касиер: Мирослав Васев
Елект-президент: Васил Поптолев
Паст президент: Динчо Маринов Маринов
Президент: Динчо Маринов Маринов
Вицепрезидент: Стоян Станчев
Секретар: Стоян Христов
Церемониалмайстор: Иван Иванов
Касиер: Илия Гърбешков
Елект-президент: Стоян Станчев
Паст президент: Иван Иванов

Клубни комисии

Комисия за членство: Красимир Немигенчев
Комисия за Фондация Ротари: Александър Гурари, PHF
Комисия за връзки с обществеността: Атанас Шопов
Президент: Иван Иванов
Вицепрезидент: Динчо Маринов Маринов
Секретар: Стоян Христов
Церемониалмайстор: Николай Мелин
Касиер: Стоян Станчев
Елект-президент: Динчо Маринов Маринов
Паст президент: Ангелина Паланкалиева

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Александър Гурари, PHF
Комисия за новите поколения: Васил Поптолев
Комисия за членство: Стоян Джубелиев
Комисия за Фондация Ротари: Веска Барова
Комисия за Професионална служба: Атанас Раленеков
Комисия за връзки с обществеността: Атанас Шопов
Комисия за служба на общността: Илия Динев
Президент: Ангелина Паланкалиева
Вицепрезидент: Иван Иванов
Секретар: Динчо Маринов Маринов
Церемониалмайстор: Костадин Костадинов
Касиер: Веселина Зумпалова-Ралчева
Елект-президент: Иван Иванов
Паст президент: Нистор Хаинов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Любомир Талев
Комисия за новите поколения: Васил Поптолев
Комисия за членство: Красимир Немигенчев
Комисия за Фондация Ротари: Атанас Раленеков
Комисия за Професионална служба: Александър Гурари, PHF
Комисия за връзки с обществеността: Атанас Шопов
Комисия за служба на общността: Стоян Джубелиев
Президент: Нистор Хаинов
Вицепрезидент: Ангелина Паланкалиева
Секретар: Динчо Маринов Маринов
Церемониалмайстор: Петър Куртев
Касиер: Веселина Зумпалова-Ралчева
Елект-президент: Ангелина Паланкалиева
Паст президент: Илия Динев
Президент: Илия Динев
Вицепрезидент: Нистор Хаинов
Секретар: Динчо Маринов Маринов
Церемониалмайстор: Николай Мелин
Касиер: Стоян Станчев
Елект-президент: Нистор Хаинов
Паст президент: Стоян Джубелиев
Президент: Стоян Джубелиев
Вицепрезидент: Илия Динев
Секретар: Рашко Пърлев
Церемониалмайстор: Атанас Шопов
Касиер: Динчо Маринов Маринов
Елект-президент: Илия Динев
Паст президент: Лушка Паланкалиева
Президент: Лушка Паланкалиева
Вицепрезидент: Стоян Джубелиев
Секретар: Николай Семов
Церемониалмайстор: Милена Футекова
Касиер: Динчо Маринов Маринов
Елект-президент: Стоян Джубелиев
Паст президент: Атанас Раленеков
Президент: Атанас Раленеков
Вицепрезидент: Лушка Паланкалиева
Секретар: Веска Барова
Церемониалмайстор: Иван Георгиев Александров
Касиер: Васил Поптолев
Елект-президент: Лушка Паланкалиева
Паст президент: Атанас Шопов
Президент: Атанас Шопов
Вицепрезидент: Атанас Раленеков
Церемониалмайстор: Нистор Хаинов
Касиер: Васил Поптолев
Президент: Костадин Костадинов
Вицепрезидент: Атанас Шопов
Секретар: Атанас Раленеков
Церемониалмайстор: Николай Мелин
Касиер: Васил Поптолев
Елект-президент: Атанас Шопов
Президент: Любомир Петков
Вицепрезидент: Костадин Костадинов
Секретар: Васил Поптолев
Церемониалмайстор: Иван Радев
Касиер: Илия Динев
Елект-президент: Костадин Костадинов
Вицепрезидент: Любомир Петков
Секретар: Веска Барова
Церемониалмайстор: Петър Куртев


Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития