Ротари клуб Пазарджик-Бесапара

Чартиран на:
21.08.2007
Спонсор клуб:
РК Пазарджик
Rotary ID:
77009
Среща:
СРЯДА 18.30 ч.,
Хотел Форум, ул."Стефан Караджа 88

Уеб сайт:
rotarybespara
Спонсор клуб на РАК -Пазарджик Бесапара

Борд на клуба

Президент: Кръстьо Порязов
Вицепрезидент: Борислав Димов
Секретар: Елена Костова-Петкова
Церемониалмайстор: Константин Канджаров
Касиер: Таня Соколова
Елект-президент: Борислав Димов
Паст президент: Лъчезар Марков
Президент: Лъчезар Марков
Вицепрезидент: Здравко Тодоров
Секретар: Борислав Димов
Церемониалмайстор: Кръстьо Порязов
Касиер: Велислав Щерев
Елект-президент: Кръстьо Порязов
Паст президент: Елена Костова-Петкова
Президент: Лъчезар Марков
Вицепрезидент: Здравко Тодоров
Секретар: Борислав Димов
Церемониалмайстор: Кръстьо Порязов
Касиер: Велислав Щерев
Елект-президент: Здравко Тодоров
Паст президент: Елена Костова-Петкова

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Лъчезар Ситнов
Президент: Елена Костова-Петкова
Вицепрезидент: Здравко Тодоров
Секретар: Красимира Миндачкина
Церемониалмайстор: Константин Канджаров
Касиер: Велислав Щерев
Елект-президент: Лъчезар Марков
Паст президент: Костадин Мандаджиев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Петър Казаков
Комисия за новите поколения: Кръстьо Порязов
Комисия за членство: Капка Гърбева
Комисия за Фондация Ротари: Здравко Тодоров
Комисия за Професионална служба: Борис Гуглев
Комисия за връзки с обществеността: Ирина Петрова
Президент: Костадин Мандаджиев
Вицепрезидент: Лъчезар Ситнов
Секретар: Елена Костова-Петкова
Церемониалмайстор: Капка Гърбева
Касиер: Петър Казаков
Елект-президент: Елена Костова-Петкова
Паст президент: Пламен Главчев
Президент: Пламен Главчев
Вицепрезидент: Атанас Васев
Секретар: Елена Костова-Петкова
Церемониалмайстор: Валентин Гърев
Касиер: Петър Казаков
Елект-президент: Костадин Мандаджиев
Паст президент: Ирина Петрова

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Румен Данаилов
Комисия за членство: Борис Гуглев
Комисия за Фондация Ротари: Лъчезар Марков
Комисия за Професионална служба: Здравка Киричева
Комисия за връзки с обществеността: Кръстьо Порязов
Комисия за служба на общността: Силвана Костадинова-Новоместска
Президент: Ирина Петрова
Вицепрезидент: Георги Цанков
Секретар: Силвана Костадинова-Новоместска
Церемониалмайстор: Велислав Щерев
Касиер: Лъчезар Марков
Елект-президент: Пламен Главчев
Паст президент: Капка Гърбева

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Здравка Киричева
Комисия за новите поколения: Румен Данаилов
Комисия за Фондация Ротари: Юлиан Колев
Комисия за Професионална служба: Ангел Вучев
Комисия за връзки с обществеността: Красимира Миндачкина
Комисия за служба на общността: Ангел Вучев
Президент: Капка Гърбева
Вицепрезидент: Ирина Петрова
Секретар: Здравка Киричева
Церемониалмайстор: Пламен Главчев
Касиер: Лъчезар Марков
Елект-президент: Ирина Петрова
Паст президент: Красимира Миндачкина
Президент: Красимира Миндачкина
Секретар: Капка Гърбева
Церемониалмайстор: Георги Цанков
Касиер: Велислав Щерев
Елект-президент: Капка Гърбева
Паст президент: Валентин Гърев
Президент: Валентин Гърев
Вицепрезидент: Елена Костова-Петкова
Секретар: Пламен Главчев
Церемониалмайстор: Костадин Мандаджиев
Касиер: Велислав Щерев
Елект-президент: Красимира Миндачкина
Паст президент: Атанас Васев
Президент: Атанас Васев
Вицепрезидент: Деян Йорданов
Секретар: Красимира Миндачкина
Церемониалмайстор: Иван Додов
Касиер: Здравка Киричева
Елект-президент: Валентин Гърев
Паст президент: Лъчезар Ситнов
Президент: Лъчезар Ситнов
Секретар: Красимира Миндачкина
Касиер: Ирина Петрова
Елект-президент: Атанас Васев
Паст президент: Елена Костова-Петкова
Президент: Елена Костова-Петкова
Вицепрезидент: Атанас Васев
Секретар: Красимира Миндачкина
Касиер: Ирина Петрова
Елект-президент: Лъчезар Ситнов

Клубни новини