Ротари клуб Берковица

Чартиран на:
17.08.2004
Спонсор клуб:
РК Монтана
Rotary ID:
66276
Среща:
Сряда, 20:00 часа; р-т “Воденицата”
E-mail: rotary_berk@abv.bg
Тел. код: 0953 88 505
Уеб сайт:
http://www.rotary-berkovitsa.org

Борд на клуба

Президент: Деян Еленков
Вицепрезидент: Стоян Ангелов PHF+1
Секретар: Георги Коларов
Церемониалмайстор: Станимир Георгиев PHF+1
Касиер: Иван Димитров
Елект-президент: Стоян Ангелов PHF+1
Паст президент: Благовест Атанасов Благоев

Клубни комисии

Комисия за членство: Елена Петрова PHF
Комисия за Фондация Ротари: Иван Димитров
Комисия за връзки с обществеността: Валентин Стоянов Стоянов PHF
Президент: Благовест Атанасов Благоев
Вицепрезидент: Деян Еленков
Секретар: Георги Коларов
Церемониалмайстор: Станимир Георгиев PHF+1
Касиер: Кирил Рангелов
Елект-президент: Деян Еленков
Паст президент: Благовест Атанасов Благоев

Клубни комисии

Комисия за членство: Елена Петрова PHF
Комисия за Фондация Ротари: Иван Димитров
Комисия за връзки с обществеността: Валентин Стоянов Стоянов PHF
Комисия за служба на общността: Кирил Рангелов
Президент: Арсен Атанасов
Вицепрезидент: Благовест Атанасов Благоев
Секретар: Георги Коларов
Церемониалмайстор: Станимир Георгиев PHF+1
Касиер: Деян Еленков
Елект-президент: Благовест Атанасов Благоев
Паст президент: Томислав Найденов Филипов

Клубни комисии

Комисия за членство: Елена Петрова PHF
Комисия за Фондация Ротари: Иван Димитров
Комисия за връзки с обществеността: Валентин Стоянов Стоянов PHF
Комисия за служба на общността: Кирил Рангелов
Президент: Томислав Найденов Филипов
Вицепрезидент: Арсен Атанасов
Секретар: Валентин Стоянов Стоянов PHF
Церемониалмайстор: Станимир Георгиев PHF+1
Касиер: Иван Димитров
Елект-президент: Арсен Атанасов
Паст президент: Иван Димитров

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Иван Веселинов PHF+1
Комисия за членство: Елена Петрова PHF
Комисия за Фондация Ротари: Иван Димитров
Комисия за връзки с обществеността: Валентин Стоянов Стоянов PHF
Комисия за служба на общността: Кирил Рангелов
Президент: Иван Димитров
Вицепрезидент: Томислав Найденов Филипов
Секретар: Елена Петрова PHF
Церемониалмайстор: Станимир Георгиев PHF+1
Касиер: Иван Веселинов PHF+1
Елект-президент: Томислав Найденов Филипов
Паст президент: Георги Коларов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Иван Веселинов PHF+1
Комисия за членство: Елена Петрова PHF
Комисия за Фондация Ротари: Иван Димитров
Комисия за връзки с обществеността: Валентин Стоянов Стоянов PHF
Комисия за служба на общността: Кирил Рангелов
Президент: Георги Коларов
Вицепрезидент: Иван Димитров
Секретар: Георги Горанов PHF+1
Церемониалмайстор: Станимир Георгиев PHF+1
Касиер: Арсен Атанасов
Елект-президент: Иван Димитров
Паст президент: Кирил Рангелов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Иван Веселинов PHF+1
Комисия за членство: Елена Петрова PHF
Комисия за Фондация Ротари: Иван Димитров
Комисия за връзки с обществеността: Валентин Стоянов Стоянов PHF
Комисия за служба на общността: Кирил Рангелов
Президент: Кирил Рангелов
Вицепрезидент: Георги Коларов
Секретар: Томислав Найденов Филипов
Церемониалмайстор: Станимир Георгиев PHF+1
Касиер: Иван Димитров
Елект-президент: Георги Коларов
Паст президент: Валентин Стоянов Стоянов PHF
Президент: Валентин Стоянов Стоянов PHF
Вицепрезидент: Кирил Рангелов
Секретар: Иван Димитров
Церемониалмайстор: Ради Цветанов Иванов PHF+1
Касиер: Георги Коларов
Елект-президент: Кирил Рангелов
Паст президент: Елена Петрова PHF

Клубни комисии

Комисия за членство: Станимир Георгиев PHF+1
Комисия за Фондация Ротари: Ради Цветанов Иванов PHF+1
Комисия за Професионална служба: Стоян Ангелов PHF+1
Комисия за връзки с обществеността: Георги Горанов PHF+1
Президент: Елена Петрова PHF
Вицепрезидент: Валентин Стоянов Стоянов PHF
Секретар: Ради Цветанов Иванов PHF+1
Церемониалмайстор: Станимир Георгиев PHF+1
Касиер: Д-р Иван Минчев PHF
Елект-президент: Валентин Стоянов Стоянов PHF
Паст президент: Д-р Иван Минчев PHF

Клубни комисии

Комисия за членство: Стоян Ангелов PHF+1
Комисия за Фондация Ротари: Ради Цветанов Иванов PHF+1
Комисия за Професионална служба: Станимир Георгиев PHF+1
Комисия за връзки с обществеността: Георги Горанов PHF+1
Президент: Д-р Иван Минчев PHF
Вицепрезидент: Елена Петрова PHF
Секретар: Ради Цветанов Иванов PHF+1
Церемониалмайстор: Станимир Георгиев PHF+1
Касиер: Стоян Ангелов PHF+1
Елект-президент: Елена Петрова PHF
Паст президент: Огнян Каменов
Президент: Огнян Каменов
Вицепрезидент: Георги Горанов PHF+1
Секретар: Лиза Петкова
Церемониалмайстор: Станимир Георгиев PHF+1
Касиер: Иван Минчев
Елект-президент: Иван Минчев
Паст президент: Георги Горанов PHF+1
Президент: Георги Горанов PHF+1
Вицепрезидент: Огнян Каменов
Секретар: Лиза Петкова
Церемониалмайстор: Станимир Георгиев PHF+1
Касиер: Кирил Рангелов
Елект-президент: Огнян Каменов
Паст президент: Стоян Ангелов PHF+1
Президент: Стоян Ангелов PHF+1
Вицепрезидент: Георги Горанов PHF+1
Секретар: Огнян Каменов
Церемониалмайстор: Иван Веселинов PHF+1
Касиер: Ради Цветанов Иванов PHF+1
Елект-президент: Георги Горанов PHF+1
Паст президент: Станимир Георгиев PHF+1
Президент: Станимир Георгиев PHF+1
Вицепрезидент: Стоян Ангелов PHF+1
Секретар: Елена Петрова PHF
Церемониалмайстор: Снежана Кръстева
Касиер: Ради Цветанов Иванов PHF+1
Елект-президент: Стоян Ангелов PHF+1
Паст президент: Ради Цветанов Иванов PHF+1


Клубни новини
Клубни събития

Още събития