Ротари клуб Несебър

Чартиран на:
20.04.2001
Спонсор клуб:
РК - Бургас
Rotary ID:
55356
Среща:
всеки първи и четвърти вторник, 18.30 ч.
Уеб сайт:
http://www.rotary-nessebar.org/

Борд на клуба

Президент: Георги Димов
Вицепрезидент: Христо Вангелов Христов
Секретар: Емил Атанасов
Церемониалмайстор: Милчо Николов
Касиер: Нася Игнатова
Елект-президент: Христо Вангелов Христов
Паст президент: Емил Атанасов
Президент: Емил Атанасов
Вицепрезидент: Христо Вангелов Христов
Секретар: Милчо Николов
Церемониалмайстор: Георги Димов
Касиер: Магдалена Мандулева
Паст президент: Емил Атанасов

Клубни комисии

Комисия за връзки с обществеността: Димитрина Стефанова
Президент: Емил Атанасов
Вицепрезидент: Христо Вангелов Христов
Секретар: Милчо Николов
Церемониалмайстор: Георги Димов
Касиер: Магдалена Мандулева
Паст президент: Емил Атанасов

Клубни комисии

Комисия за връзки с обществеността: Димитрина Стефанова
Президент: Емил Атанасов
Вицепрезидент: Атанас Колодеев
Секретар: Милчо Николов
Церемониалмайстор: Димитрина Стефанова
Касиер: Магдалена Мандулева
Елект-президент: Емил Атанасов
Паст президент: Емил Атанасов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Страхил Станков
Комисия за членство: Малина Стратиева
Комисия за Фондация Ротари: Георги Димов
Комисия за връзки с обществеността: Малина Стратиева
Президент: Емил Атанасов
Вицепрезидент: Димитрина Стефанова
Секретар: Милчо Николов
Церемониалмайстор: Димитър Петров
Касиер: Магдалена Мандулева
Паст президент: Димитрина Стефанова

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Атанас Колодеев
Комисия за Фондация Ротари: Георги Димов
Президент: Димитрина Стефанова
Секретар: Красимира Газдова
Церемониалмайстор: Емил Атанасов
Касиер: Милчо Николов
Паст президент: Магдалена Мандулева
Президент: Магдалена Мандулева
Вицепрезидент: Димитрина Стефанова
Секретар: Николай Николов
Церемониалмайстор: Нася Игнатова
Касиер: Георги Димов
Елект-президент: Димитрина Стефанова
Паст президент: Стоянка Узунова

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Страхил Станков
Комисия за новите поколения: Милчо Николов
Комисия за членство: Георги Кехайов
Комисия за Фондация Ротари: Николай Николов
Комисия за служба на общността: Стоянка Узунова
Президент: Стоянка Узунова
Вицепрезидент: Магдалена Мандулева
Секретар: Нася Игнатова
Церемониалмайстор: Димитрина Стефанова
Касиер: Георги Кехайов
Елект-президент: Магдалена Мандулева
Паст президент: Емил Атанасов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Симеон Тодоров
Комисия за новите поколения: Магдалена Мандулева
Комисия за членство: Христо Вангелов Христов
Комисия за Фондация Ротари: Николай Николов
Комисия за служба на общността: Емил Атанасов
Президент: Емил Атанасов
Вицепрезидент: Стоянка Узунова
Секретар: Стоянка Узунова
Церемониалмайстор: Петър Косев
Касиер: Страхил Станков
Елект-президент: Стоянка Узунова
Паст президент: Атанас Колодеев
Президент: Атанас Колодеев
Вицепрезидент: Емил Атанасов
Секретар: Красимир Кръстев
Церемониалмайстор: Стоянка Узунова
Касиер: Димитрина Стефанова
Елект-президент: Емил Атанасов
Паст президент: Красимира Газдова

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Димитрина Стефанова
Комисия за Фондация Ротари: Николай Николов
Комисия за Професионална служба: Симеон Тодоров
Президент: Красимира Газдова
Вицепрезидент: Атанас Колодеев
Секретар: Янчо Карастоянов
Церемониалмайстор: Магдалена Мандулева
Касиер: Георги Кехайов
Елект-президент: Атанас Колодеев
Паст президент: Георги Димов
Президент: Георги Димов
Вицепрезидент: Красимира Газдова
Секретар: Нася Игнатова
Церемониалмайстор: Явор Гроздев
Касиер: Страхил Станков
Елект-президент: Красимира Газдова
Паст президент: Малина Стратиева
Президент: Малина Стратиева
Вицепрезидент: Георги Димов
Секретар: Емил Атанасов
Церемониалмайстор: Коста Андонов
Касиер: Димитрина Стефанова
Елект-президент: Георги Димов
Паст президент: Георги Кехайов
Президент: Георги Кехайов
Секретар: Емил Атанасов
Церемониалмайстор: Коста Андонов
Касиер: Димитрина Стефанова
Елект-президент: Малина Стратиева
Паст президент: Христо Пенов
Президент: Христо Пенов
Секретар: Красимира Газдова
Церемониалмайстор: Петър Косев
Касиер: Янчо Карастоянов
Елект-президент: Георги Кехайов
Паст президент: Нася Игнатова
Президент: Нася Игнатова
Секретар: Магдалена Мандулева
Церемониалмайстор: Илко Тодоров
Елект-президент: Христо Пенов
Паст президент: Христо Тодоров
Президент: Христо Тодоров
Секретар: Магдалена Мандулева
Церемониалмайстор: Малина Стратиева
Касиер: Красимира Газдова
Елект-президент: Нася Игнатова
Паст президент: Милчо Николов
Президент: Милчо Николов
Секретар: Георги Кехайов
Елект-президент: Христо Тодоров
Паст президент: Димитър Петров
Президент: Димитър Петров
Церемониалмайстор: Кирил Филипов
Елект-президент: Милчо Николов
Паст президент: Николай Николов
Президент: Николай Николов
Церемониалмайстор: Христо Тодоров
Касиер: Атанас Колодеев
Елект-президент: Димитър Петров
Паст президент: Тодор Чанев
Президент: Тодор Чанев
Секретар: Нася Игнатова
Церемониалмайстор: Петър Косев
Касиер: Георги Димов
Елект-президент: Николай Николов
Паст президент: Симеон Тодоров
Президент: Симеон Тодоров
Секретар: Нася Игнатова
Касиер: Милчо Николов
Елект-президент: Тодор Чанев
Паст президент: Христо Пенов
Президент: Христо Пенов
Секретар: Николай Николов
Касиер: Страхил Станков
Елект-президент: Симеон Тодоров
Секретар: Димитър Петров
Касиер: Николай Николов
Елект-президент: Христо Пенов


Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития