Ротари клуб Монтана

Чартиран на:
09.06.2000
Спонсор клуб:
РК - София
Rotary ID:
53881
Среща:
Понеделник, 18.00 ч.,  ресторант "МОНТАНА"
Уеб сайт:
http://montanad2482.blogspot.com/

Борд на клуба

Президент: Румен Ценов
Вицепрезидент: Христо Петров
Секретар: Георги Борисов Славчев
Церемониалмайстор: Мариус Конов
Касиер: Милен Максимов Николов
Паст президент: Валерия Тодорова

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Кирил Петков Кирилов
Президент: Валерия Тодорова
Вицепрезидент: Мая Владимирова Григорова
Секретар: Румен Ценов
Церемониалмайстор: Людмил Антов
Касиер: Кирил Петков Кирилов
Елект-президент: Румен Ценов
Паст президент: Борис Цветков
Президент: Борис Цветков
Вицепрезидент: Христо Петров
Секретар: Валерия Тодорова
Церемониалмайстор: Людмил Антов
Касиер: Кирил Петков Кирилов
Паст президент: Мариус Конов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Ангел Велков
Комисия за новите поколения: Цветан Станев
Комисия за членство: Мариус Конов
Комисия за Фондация Ротари: Кирил Петков Кирилов
Комисия за Професионална служба: Валери Кръстев
Комисия за връзки с обществеността: Мая Владимирова Григорова
Комисия за служба на общността: Тодор Владимиров
Президент: Мариус Конов
Вицепрезидент: Христо Петров
Секретар: Румен Ценов
Церемониалмайстор: Людмил Антов
Касиер: Цветан Станев
Елект-президент: Борис Цветков
Паст президент: Валери Кръстев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Борис Цветков
Комисия за новите поколения: Ангел Велков
Комисия за членство: Мариус Конов
Комисия за Фондация Ротари: Кирил Петков Кирилов
Комисия за Професионална служба: Мая Владимирова Григорова
Комисия за връзки с обществеността: Тодор Тодоров
Комисия за служба на общността: Емил Симонски
Президент: Валери Кръстев
Вицепрезидент: Тодор Владимиров
Секретар: Евгени Николов
Церемониалмайстор: Людмил Антов
Касиер: Цветан Станев
Елект-президент: Мариус Конов
Паст президент: Кирил Петков Кирилов
Президент: Кирил Петков Кирилов
Вицепрезидент: Христо Петров
Секретар: Ангел Велков
Церемониалмайстор: Евгени Николов
Касиер: Цветан Станев
Елект-президент: Валери Кръстев
Паст президент: Кирил Петков Кирилов
Президент: Кирил Петков Кирилов
Вицепрезидент: Валери Кръстев
Секретар: Мариус Конов
Церемониалмайстор: Румен Ценов
Касиер: Цветан Станев
Елект-президент: Ваня Манкова
Паст президент: Тодор Тодоров

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Евгени Николов
Комисия за членство: Людмил Антов
Комисия за Фондация Ротари: Любен Ананиев
Комисия за Професионална служба: Никодим Войнов
Комисия за връзки с обществеността: Тодор Тодоров
Комисия за служба на общността: Христо Петров
Президент: Тодор Тодоров
Вицепрезидент: Христо Петров
Секретар: Румен Ценов
Церемониалмайстор: Мариус Конов
Паст президент: Цветан Станев
Президент: Цветан Станев
Вицепрезидент: Цветан Цветков
Секретар: Анелия Иванова
Церемониалмайстор: Мариус Конов
Елект-президент: Тодор Тодоров
Паст президент: Любен Ананиев
Президент: Любен Ананиев
Вицепрезидент: Христо Петров
Секретар: Румен Ценов
Церемониалмайстор: Людмил Антов
Елект-президент: Цветан Станев
Паст президент: Никодим Войнов
Президент: Никодим Войнов
Вицепрезидент: Людмил Антов
Секретар: Евгени Николов
Церемониалмайстор: Върбан Андреев
Елект-президент: Любен Ананиев
Паст президент: Мая Владимирова Григорова
Президент: Мая Владимирова Григорова
Вицепрезидент: Ваня Манкова
Секретар: Цветан Станев
Церемониалмайстор: Евгени Николов
Касиер: Кирил Кирилов
Елект-президент: Никодим Войнов

Клубни проекти

Клубни новини

Още новини