Ротари клуб Момчилград

Чартиран на:
20.11.2001
Спонсор клуб:
РК Кърджали
Rotary ID:
56894
Среща:

Вторник, 19.00 часа
гр. Момчилград
Туристическо ваканционно селище
КЛУБ “МАКАЗА”- извън регулация.

rotari_mlg@abv.bg

Уеб сайт:
.
Ротари клуб Момчилград се стреми да развива социални и обществени дейности, към издигане обществената значимост на членството в Ротари. Членовете на Ротари клуб Момчилград работят за повишаване на клубната култура; съхранението и развитието на клубните традиции чрез орга-низиране на срещи, празници, пътувания с цел опознаване история, традиции и нрави; поддържане и развитие на отношенията с побратимените Ротари клубове.

Борд на клуба

Президент: Фикрет Хабиб
Вицепрезидент: Красимир Тошков Боюклиев
Секретар: Айтен Сабри
Церемониалмайстор: Акиф Акиф
Касиер: Сейхан Фахри Исмаил
Елект-президент: Билхан Юмер Мустафа
Паст президент: Акиф Акиф

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Айтен Сабри
Комисия за новите поколения: Айтен Сабри
Комисия за членство: Айтен Сабри
Комисия за Фондация Ротари: Динчер Ибрям
Президент: Акиф Акиф
Секретар: Айтен Сабри
Церемониалмайстор: Фикрет Хабиб
Касиер: Сейхан Фахри Исмаил
Паст президент: Сейхан Фахри Исмаил

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Айтен Сабри
Комисия за членство: Красимир Тошков Боюклиев
Комисия за Фондация Ротари: Динчер Ибрям
Комисия за Професионална служба: Димо Славков
Комисия за връзки с обществеността: Айтен Сабри
Комисия за служба на общността: Мехмед Юсеин Исмаил
Президент: Сейхан Фахри Исмаил
Вицепрезидент: Айтен Сабри
Секретар: Димо Славков
Президент: Айтен Сабри
Вицепрезидент: Динчер Ибрям
Секретар: Димо Славков
Церемониалмайстор: Акиф Акиф
Касиер: Сейхан Фахри Исмаил
Елект-президент: Сейхан Фахри Исмаил
Паст президент: Акиф Акиф

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Айтен Сабри
Комисия за новите поколения: Айтен Сабри
Президент: Акиф Акиф
Вицепрезидент: Айтен Сабри
Секретар: Айтен Сабри
Касиер: Сейхан Фахри Исмаил
Елект-президент: Недим Карагьоз
Паст президент: Красимир Тошков Боюклиев

Клубни комисии

Комисия за членство: Айтен Сабри
Президент: Красимир Тошков Боюклиев
Вицепрезидент: Динчер Ибрям
Секретар: Айтен Сабри
Церемониалмайстор: Недим Карагьоз
Касиер: Сейхан Фахри Исмаил
Елект-президент: Акиф Акиф
Паст президент: Фикрет Хабиб

Клубни комисии

Комисия за членство: Айлин Джевдет Адем
Комисия за Фондация Ротари: Мехмед Юсеин Исмаил
Комисия за връзки с обществеността: Айтен Сабри
Президент: Фикрет Хабиб
Секретар: Емилия Пенева
Церемониалмайстор: Бисер Сребрев
Касиер: Адлен Шукри Шевкед
Елект-президент: Емилия Пенева
Паст президент: Айлин Джевдет Адем

Клубни комисии

Комисия за членство: Айлин Джевдет Адем
Комисия за Фондация Ротари: Мехмед Юсеин Исмаил
Президент: Айлин Джевдет Адем
Вицепрезидент: Дарина Зотева
Секретар: Мехмед Юсеин Исмаил
Церемониалмайстор: Акиф Акиф
Касиер: Адлен Шукри Шевкед
Елект-президент: Фикрет Хабиб
Паст президент: Красимир Тошков Боюклиев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Даниела Георгиева
Комисия за новите поколения: Надя Петкова
Комисия за членство: Динчер Ибрям
Комисия за Фондация Ротари: Красимир Тошков Боюклиев
Комисия за Професионална служба: Акиф Акиф
Комисия за връзки с обществеността: Фикрет Хабиб
Комисия за служба на общността: Бисер Сребрев
Президент: Красимир Тошков Боюклиев
Секретар: Динчер Ибрям
Церемониалмайстор: Акиф Акиф
Касиер: Айлин Джевдет Адем
Паст президент: Мехмед Юсеин Исмаил

Клубни комисии

Комисия за членство: Айлин Джевдет Адем
Комисия за Фондация Ротари: Мехмед Юсеин Исмаил
Президент: Мехмед Юсеин Исмаил
Вицепрезидент: Динчер Ибрям
Секретар: Айлин Джевдет Адем
Церемониалмайстор: Акиф Акиф
Касиер: Айлин Джевдет Адем
Елект-президент: Красимир Тошков Боюклиев
Паст президент: Дарина Зотева

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Красимир Тошков Боюклиев
Комисия за членство: Динчер Ибрям
Президент: Дарина Зотева
Вицепрезидент: Адлен Шукри Шевкед
Секретар: Динчер Ибрям
Церемониалмайстор: Акиф Акиф
Касиер: Дарина Зотева
Елект-президент: Мехмед Юсеин Исмаил
Паст президент: Динчер Ибрям
Секретар: Адлен Шукри Шевкед
Президент: Надя Петкова
Вицепрезидент: Даниела Георгиева
Церемониалмайстор: Акиф Акиф
Касиер: Гинчо Колев


Клубни новини