Ротари клуб Кюстендил

Чартиран на:
13.12.2002
Спонсор клуб:
РК София
Rotary ID:
60624
Среща:
вторник, хотел “Рамира”,
ул.Хан Крум  № 12
зимно часово време - 19.00 часа
тел. 075 525 525
rotary.kn@abv.bg
Уеб сайт:
http://kyustendil.rotarydistrict2482.org

Борд на клуба

Президент: Цветомира Стефанова Маринова
Вицепрезидент: Людмил Людмилов Христов
Секретар: Георги Милчов Стоянов
Церемониалмайстор: Славяна Милчова Славева
Касиер: Милена Миленкова Миленкова
Елект-президент: Георги Милчов Стоянов
Паст президент: Милен Атанасов Георгиев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Тодор Венцеславов Георгиев
Комисия за новите поколения: Даниел Владимиров Испорски
Комисия за членство: Маргарита Веселинова Симеонова
Комисия за Фондация Ротари: Владислав Димитров Харалампиев
Комисия за Професионална служба: Пламен Любенов Начев
Комисия за връзки с обществеността: Георги Христов Илинов
Комисия за служба на общността: Любомир Иванов Васев
Президент: Милен Атанасов Георгиев
Вицепрезидент: Людмил Людмилов Христов
Секретар: Цветомира Стефанова Маринова
Церемониалмайстор: Славяна Милчова Славева
Касиер: Маргарита Веселинова Симеонова
Елект-президент: Цветомира Стефанова Маринова
Паст президент: Георги Христов Илинов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Райка Стойнева Арабаджиева
Комисия за новите поколения: Дидияна Славчова Миланова
Комисия за членство: Милена Миленкова Миленкова
Комисия за Фондация Ротари: Тодор Венцеславов Георгиев
Комисия за Професионална служба: Пламен Любенов Начев
Комисия за връзки с обществеността: Огнян Огнянов Атанасов
Комисия за служба на общността: Владислав Димитров Харалампиев
Президент: Георги Христов Илинов
Секретар: Милена Миленкова Миленкова
Церемониалмайстор: Камелия Владимирова Васева
Касиер: Маргарита Веселинова Симеонова
Елект-президент: Милен Атанасов Георгиев
Паст президент: Людмил Людмилов Христов
Президент: Людмил Людмилов Христов
Секретар: Георги Христов Илинов
Касиер: Елица Боянова Христова
Президент: Любомир Иванов Васев
Вицепрезидент: Георги Христов Илинов
Секретар: Людмил Людмилов Христов
Церемониалмайстор: Таня Христова Цанева-Борси
Касиер: Красимира Александрова
Елект-президент: Людмил Людмилов Христов
Паст президент: Илиана Йорданова Гогева

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Дидияна Славчова Миланова
Комисия за новите поколения: Милена Миленкова Миленкова
Комисия за членство: Таня Стефанова Раденкова-Тасева
Комисия за Фондация Ротари: Елица Боянова Христова
Комисия за Професионална служба: Райка Стойнева Арабаджиева
Комисия за връзки с обществеността: Евгени Илчов Павлов
Комисия за служба на общността: Анелия Асенова Георгиева-Василева
Президент: Илиана Йорданова Гогева
Вицепрезидент: Пламен Иванов Петров
Секретар: Любомир Иванов Васев
Церемониалмайстор: Георги Христов Илинов
Касиер: Красимира Александрова
Елект-президент: Любомир Иванов Васев
Паст президент: Анелия Асенова Георгиева-Василева

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Евгени Илчов Павлов
Комисия за новите поколения: Дидияна Славчова Миланова
Комисия за членство: Милена Миленкова Миленкова
Комисия за Фондация Ротари: Райка Стойнева Арабаджиева
Комисия за Професионална служба: Таня Стефанова Раденкова-Тасева
Комисия за връзки с обществеността: Таня Христова Цанева-Борси
Комисия за служба на общността: Елица Боянова Христова
Президент: Анелия Асенова Георгиева-Василева
Вицепрезидент: Георги Христов Илинов
Секретар: Илиана Йорданова Гогева
Церемониалмайстор: Милена Миленкова Миленкова
Касиер: Красимира Александрова
Елект-президент: Илиана Йорданова Гогева
Паст президент: Георги Христов Илинов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Пламен Иванов Петров
Комисия за новите поколения: Любомир Иванов Васев
Комисия за членство: Милена Миленкова Миленкова
Комисия за Фондация Ротари: Антон Вергилов Боянов
Комисия за Професионална служба: Елица Боянова Христова
Комисия за връзки с обществеността: Георги Христов Илинов
Комисия за служба на общността: Таня Стефанова Раденкова-Тасева
Президент: Георги Христов Илинов
Вицепрезидент: Пламен Иванов Петров
Секретар: Милена Миленкова Миленкова
Церемониалмайстор: Илиана Йорданова Гогева
Касиер: Красимира Александрова
Елект-президент: Анелия Асенова Георгиева-Василева
Паст президент: Елица Боянова Христова
Президент: Елица Боянова Христова
Вицепрезидент: Ганчо Драганов Кьосев
Секретар: Георги Христов Илинов
Церемониалмайстор: Анелия Асенова Георгиева-Василева
Касиер: Красимира Александрова
Елект-президент: Георги Христов Илинов
Паст президент: Дидияна Славчова Миланова
Президент: Дидияна Славчова Миланова
Вицепрезидент: Ганчо Драганов Кьосев
Секретар: Елица Боянова Христова
Касиер: Красимира Александрова
Елект-президент: Елица Боянова Христова
Вицепрезидент: Милена Миленкова Миленкова
Секретар: Дидияна Славчова Миланова
Церемониалмайстор: Елица Боянова Христова
Касиер: Красимира Александрова
Елект-президент: Дидияна Славчова Миланова
Паст президент: Георги Христов Илинов
Президент: Георги Христов Илинов
Вицепрезидент: Евгени Илчов Павлов
Церемониалмайстор: Анелия Асенова Георгиева-Василева
Касиер: Дидияна Славчова Миланова
Паст президент: Милена Миленкова Миленкова
Президент: Милена Миленкова Миленкова
Вицепрезидент: Пламен Иванов Петров
Секретар: Георги Христов Илинов
Церемониалмайстор: Деян Славчев Дичев
Касиер: Дидияна Славчова Миланова
Елект-президент: Георги Христов Илинов
Паст президент: Красимира Александрова
Президент: Красимира Александрова
Вицепрезидент: Георги Христов Илинов
Секретар: Милена Миленкова Миленкова
Церемониалмайстор: Дидияна Славчова Миланова
Касиер: Ганчо Драганов Кьосев
Елект-президент: Милена Миленкова Миленкова
Паст президент: Ганчо Драганов Кьосев
Президент: Ганчо Драганов Кьосев
Секретар: Красимира Александрова
Елект-президент: Красимира Александрова
Паст президент: Анелия Асенова Георгиева-Василева
Президент: Анелия Асенова Георгиева-Василева
Секретар: Ганчо Драганов Кьосев
Елект-президент: Ганчо Драганов Кьосев


Клубни новини