Ротари клуб Кърджали

Чартиран на:
01.10.1996
Спонсор клуб:
РК - Смолян
Rotary ID:
31884
Среща:
Понеделник,18.00 ч.,
Ресторант " Парадайс"
ул. „Пирин“ 7,
6600 Кърджали Център,
Уеб сайт:
https://www.rotarykardzhali.org/
Ротари клуб Кърджали е чартиран през 1996 г. Двадесет години всеотдайна работа за Ротари. Водени от съзнанието, че светът ще стане по-хубаво място за живеене, РК Кърджали ежегодно си поставя цели и задачи в тази посока. Днес РК Кърджали е с изградени традиции и активно участие в местния обществен живот с отговорно отношение на членовете му към всички планирани дейностти.

Освен благотворителните инициативи в полза на обществото, турнири, състезания, семинари и обучения, посещения на клубове от страната и чужбина, РК Кърджали поставя акцент върху работата с ФР, работата с Интеракт и Ротаракт клубовете, на които е спонсор. Важен приоритет на клуба е подобряване публичния си имидж и подкрепа дейностите за взаимопомощ между отделните членове . За развитието на клуба , членовете се стремят към подобряване на клубната култура и финансова дисциплина следвайки една основна цел – разширяване приятелството с други клубове от страната и чужбина, безкористна служба в полза на обществото и вярност към хуманните идеи на Ротари.

Борд на клуба

Президент: Юмер Лютви Юсеин
Секретар: Васил Чолаков
Паст президент: Севдалин Младенов Огнянов
Президент: Севдалин Младенов Огнянов
Вицепрезидент: Альоша Синабов
Секретар: Васил Чолаков
Церемониалмайстор: Валентин Гогев
Касиер: Себахатин Гьокче
Елект-президент: Юмер Лютви Юсеин
Паст президент: Невин Караджа-Исмаил

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Мухаррем Али
Комисия за новите поколения: Станислав Луков
Комисия за членство: Александър Николов Ставрев
Комисия за Фондация Ротари: Сибел Кяшиф Мехмед
Комисия за Професионална служба: Гавраил Гавраилов
Комисия за връзки с обществеността: Велко Бонев
Президент: Невин Караджа-Исмаил
Вицепрезидент: Альоша Синабов
Секретар: Ирина Георгиева - Матева
Церемониалмайстор: Валентин Гогев
Касиер: Юмер Лютви Юсеин
Елект-президент: Севдалин Младенов Огнянов
Паст президент: Мухаррем Али

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Панайот Панайотов
Комисия за новите поколения: Станислав Луков
Комисия за членство: Джевдет Адем
Комисия за Фондация Ротари: Сибел Кяшиф Мехмед
Комисия за Професионална служба: Валентин Гогев
Комисия за връзки с обществеността: Себахатин Гьокче
Президент: Мухаррем Али
Вицепрезидент: Альоша Синабов
Секретар: Севдалин Младенов Огнянов
Церемониалмайстор: Себахатин Гьокче
Касиер: Валентин Гогев
Елект-президент: Невин Караджа-Исмаил
Паст президент: Ирина Георгиева - Матева

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Станислав Луков
Комисия за Фондация Ротари: Сибел Кяшиф Мехмед
Комисия за Професионална служба: Джевдет Адем
Комисия за връзки с обществеността: Джевдет Адем
Президент: Ирина Георгиева - Матева
Вицепрезидент: Роза Ташева
Секретар: Невин Караджа-Исмаил
Церемониалмайстор: Станислав Луков
Касиер: Валентин Гогев
Елект-президент: Мухаррем Али
Паст президент: Христина Тодорова

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Ирина Георгиева - Матева
Комисия за членство: Джевдет Адем
Комисия за Фондация Ротари: Сибел Кяшиф Мехмед
Комисия за Професионална служба: Христина Тодорова
Комисия за връзки с обществеността: Сибел Кяшиф Мехмед
Комисия за служба на общността: Сибел Кяшиф Мехмед
Президент: Христина Тодорова
Вицепрезидент: Роза Ташева
Секретар: Ирина Георгиева - Матева
Касиер: Невин Караджа-Исмаил
Елект-президент: Ирина Георгиева - Матева
Паст президент: Валентин Гогев

Клубни комисии

Комисия за членство: Джевдет Адем
Комисия за Фондация Ротари: Сибел Кяшиф Мехмед
Президент: Валентин Гогев
Вицепрезидент: Гавраил Гавраилов
Секретар: Ирина Георгиева - Матева
Церемониалмайстор: Сейхан Хълми Мехмед
Касиер: Невин Караджа-Исмаил
Елект-президент: Христина Тодорова
Паст президент: Бахар Палова
Президент: Бахар Палова
Вицепрезидент: Атанас Кюпреджиев
Секретар: Ирина Георгиева - Матева
Церемониалмайстор: Велко Бонев
Касиер: Христина Тодорова
Елект-президент: Валентин Гогев
Паст президент: Себахатин Гьокче

Клубни комисии

Комисия за членство: Панайот Панайотов
Комисия за Фондация Ротари: Йорданка Чавдарова
Президент: Себахатин Гьокче
Вицепрезидент: Наталия Пачилова
Секретар: Ирина Георгиева - Матева
Церемониалмайстор: Йорданка Господинова
Касиер: Христина Тодорова
Елект-президент: Бахар Палова
Паст президент: Наско Настев

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Альоша Синабов
Комисия за членство: Альоша Синабов
Комисия за Фондация Ротари: Дияна Ролева - Йорданова
Комисия за Професионална служба: Роза Ташева
Комисия за връзки с обществеността: Джевдет Адем
Президент: Наско Настев
Вицепрезидент: Гавраил Гавраилов
Секретар: Ирина Георгиева - Матева
Церемониалмайстор: Бахар Палова
Касиер: Валентин Гогев
Елект-президент: Себахатин Гьокче
Паст президент: Наталия Пачилова
Президент: Наталия Пачилова
Вицепрезидент: Даниела Назърова-Кузманова
Секретар: Христина Тодорова
Церемониалмайстор: Себахатин Гьокче
Касиер: Роза Ташева
Елект-президент: Наско Настев
Паст президент: Гавраил Гавраилов
Президент: Гавраил Гавраилов
Вицепрезидент: Даниела Назърова-Кузманова
Секретар: Галина Димитрова Христова
Церемониалмайстор: Велко Бонев
Касиер: Роза Ташева
Елект-президент: Наталия Пачилова
Паст президент: Роза Ташева
Президент: Роза Ташева
Вицепрезидент: Даниела Назърова-Кузманова
Секретар: Анко Русев
Церемониалмайстор: Дияна Ролева - Йорданова
Касиер: Елван Гюркаш
Елект-президент: Гавраил Гавраилов
Вицепрезидент: Даниела Назърова-Кузманова
Секретар: Исмет Юсеин
Церемониалмайстор: Дияна Ролева - Йорданова
Касиер: Елван Гюркаш
Елект-президент: Роза Ташева


Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития