Ротари клуб Карлово

Чартиран на:
05.09.2006
Спонсор клуб:
РК Пирдоп
Rotary ID:
73985
Среща:
Понеделник ,  18.30 часа,
Ресторант  ” Карлово ”
Уеб сайт:
N/A

Борд на клуба

Президент: Татяна Пелева
Секретар: Иван Дончев
Церемониалмайстор: Петър Ламбрев
Касиер: Станислав Богоев
Президент: Милена Везенкова
Вицепрезидент: Татяна Пелева
Секретар: Иван Дончев
Церемониалмайстор: Станислав Богоев
Касиер: Петър Ламбрев
Президент: Милена Везенкова
Вицепрезидент: Татяна Пелева
Секретар: Иван Дончев
Церемониалмайстор: Станислав Богоев
Касиер: Петър Ламбрев
Елект-президент: Виолета Димитрова
Паст президент: Илко Копарански
Президент: Илко Копарански
Вицепрезидент: Татяна Пелева
Секретар: Иван Дончев
Церемониалмайстор: Станислав Богоев
Касиер: ХРИСТО ТАХЧИЕВ
Елект-президент: Милена Везенкова
Паст президент: Иван Дончев
Президент: Иван Дончев
Вицепрезидент: Здравко Костадинов
Секретар: Теодор Шойлеков
Церемониалмайстор: Станислав Богоев
Касиер: ХРИСТО ТАХЧИЕВ
Елект-президент: Илко Копарански
Паст президент: Петър Ламбрев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Теодор Шойлеков
Комисия за новите поколения: Татяна Пелева
Комисия за членство: Татяна Пелева
Комисия за Фондация Ротари: Виолета Димитрова
Комисия за Професионална служба: Теодор Шойлеков
Комисия за връзки с обществеността: Иван Дончев
Комисия за служба на общността: Станислав Богоев
Президент: Здравко Костадинов
Вицепрезидент: Теодор Шойлеков
Секретар: Иван Дончев
Церемониалмайстор: Станислав Богоев
Касиер: ХРИСТО ТАХЧИЕВ
Елект-президент: Иван Дончев
Паст президент: Петър Ламбрев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Виолета Димитрова
Комисия за новите поколения: Илко Копарански
Комисия за членство: Здравко Костадинов
Комисия за Фондация Ротари: Виолета Димитрова
Комисия за Професионална служба: Станислав Богоев
Комисия за връзки с обществеността: ХРИСТО ТАХЧИЕВ
Комисия за служба на общността: Петър Ламбрев
Президент: Петър Ламбрев
Вицепрезидент: Виолета Димитрова
Секретар: Иван Дончев
Церемониалмайстор: Станислав Богоев
Касиер: ХРИСТО ТАХЧИЕВ
Елект-президент: Здравко Костадинов
Паст президент: Теодор Шойлеков

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Илко Копарански
Комисия за новите поколения: Милена Везенкова
Комисия за членство: Теодор Шойлеков
Комисия за Фондация Ротари: Виолета Димитрова
Комисия за Професионална служба: Станислав Богоев
Комисия за връзки с обществеността: Здравко Костадинов
Комисия за служба на общността: ХРИСТО ТАХЧИЕВ
Президент: Теодор Шойлеков
Вицепрезидент: Никола Бекиров
Секретар: Иван Дончев
Церемониалмайстор: Виолета Димитрова
Касиер: ХРИСТО ТАХЧИЕВ
Елект-президент: Петър Ламбрев
Паст президент: ХРИСТО ТАХЧИЕВ

Клубни комисии

Комисия за клубна служба:
Комисия за новите поколения: Милена Везенкова
Комисия за членство: Петър Ламбрев
Комисия за Фондация Ротари: Иван Дончев
Комисия за Професионална служба: Станислав Богоев
Комисия за връзки с обществеността: Здравко Костадинов
Комисия за служба на общността: Илко Копарански
Президент: ХРИСТО ТАХЧИЕВ
Вицепрезидент: Виолета Димитрова
Секретар: Иван Дончев
Церемониалмайстор: Станислав Богоев
Касиер: Петър Ламбрев
Елект-президент: Теодор Шойлеков
Паст президент:

Клубни комисии

Комисия за членство: Теодор Шойлеков
Президент:
Вицепрезидент: Теодор Шойлеков
Секретар: Иван Дончев
Церемониалмайстор: Станислав Богоев
Касиер: Христо Тахчиев
Елект-президент: Христо Тахчиев
Паст президент: Здравко Костадинов

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Стилияна Щерева
Комисия за членство: Виолета Димитрова
Комисия за Фондация Ротари: Иван Дончев
Комисия за Професионална служба: Петър Ламбрев
Комисия за връзки с обществеността: Христо Тучев
Президент: Виолета Димитрова
Вицепрезидент: Петър Ламбрев
Секретар: Иван Дончев
Церемониалмайстор: Станислав Богоев
Касиер: Христо Тахчиев
Елект-президент:
Паст президент: Здравко Костадинов
Президент: Здравко Костадинов
Вицепрезидент: Петър Ламбрев
Секретар: Иван Дончев
Церемониалмайстор: Иван Попов
Касиер: Христо Тахчиев
Елект-президент:
Паст президент: Здравко Костадинов
Президент: Здравко Костадинов
Вицепрезидент: Станислав Богоев
Секретар: Иван Дончев
Церемониалмайстор: Станислав Богоев
Касиер: Христо Тахчиев
Елект-президент: Виолета Димитрова
Вицепрезидент: Здравко Костадинов
Секретар: Иван Дончев
Церемониалмайстор: Станислав Богоев
Касиер: Христо Тахчиев
Елект-президент: Здравко Костадинов
Паст президент: Петър Ламбрев
Вицепрезидент: Станислав Богоев
Секретар: Иван Дончев
Церемониалмайстор: Христо Тахчиев
Касиер: Христо Тахчиев
Елект-президент: Здравко Костадинов
Президент: Петър Ламбрев
Вицепрезидент: Виолета Димитрова
Секретар: Станислав Богоев
Секретар: Петър Ламбрев
Церемониалмайстор: Станислав Богоев
Елект-президент: Петър Ламбрев
Паст президент: Иван Дончев
Президент: Иван Дончев
Вицепрезидент: Петър Ламбрев
Секретар: Станислав Богоев
Церемониалмайстор: Станислав Богоев
Касиер: Христо Тахчиев
Паст президент: Иван Дончев
Президент: Иван Дончев
Вицепрезидент: Петър Ламбрев
Церемониалмайстор: Станислав Богоев
Касиер: Петър Ламбрев
Паст президент: Иван Дончев

Клубни новини

Още новини