Ротари клуб Каварна

Чартиран на:
18.01.2005
Спонсор клуб:
РК София-Витоша
Rotary ID:
67674
Среща:
Понеделник, 18:00 часа
Сити център-  Каварна
ул.“България“
Уеб сайт:
http://www.rotary-kavarna.com
Рожден ден - 18.01-2015 - 10 години от чартирането на клуба

Борд на клуба

Президент: Галина Кралева, PHF+1
Вицепрезидент: Даниел Похомов, PHF+1
Секретар: Десислава Гичева, PHF+1
Церемониалмайстор: Михаела Папазова
Касиер: Даниел Похомов, PHF+1
Елект-президент: Росен Димов, PHF+1
Паст президент: Ошнут Алиев, PHF+1

Клубни комисии

Комисия за членство: Галина Кралева, PHF+1
Комисия за Фондация Ротари: Даниел Похомов, PHF+1
Комисия за Професионална служба: Веселин Влаев, PHF+1
Комисия за връзки с обществеността: Ошнут Алиев, PHF+1
Комисия за служба на общността: Росен Димов, PHF+1
Президент: Ошнут Алиев, PHF+1
Вицепрезидент: Даниел Похомов, PHF+1
Секретар: Десислава Гичева, PHF+1
Церемониалмайстор: Росен Димов, PHF+1
Касиер: Галина Кралева, PHF+1
Елект-президент: Галина Кралева, PHF+1
Паст президент: Веселин Влаев, PHF+1

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Росен Димов, PHF+1
Комисия за новите поколения: Росен Димов, PHF+1
Комисия за членство: Галина Кралева, PHF+1
Комисия за Фондация Ротари: Даниел Похомов, PHF+1
Комисия за Професионална служба: Емил Алексиев, PHF+1
Комисия за връзки с обществеността: Ошнут Алиев, PHF+1
Комисия за служба на общността: Веселин Влаев, PHF+1
Президент: Веселин Влаев, PHF+1
Вицепрезидент: Даниел Похомов, PHF+1
Секретар: Десислава Гичева, PHF+1
Церемониалмайстор: Росен Димов, PHF+1
Касиер: Галина Кралева, PHF+1
Елект-президент: Ошнут Алиев, PHF+1
Паст президент: Даниел Похомов, PHF+1

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Росен Димов, PHF+1
Комисия за новите поколения: Емил Яков, PHF+1
Комисия за членство: Иван Димов, PHF+1
Комисия за Фондация Ротари: Галина Кралева, PHF+1
Комисия за Професионална служба: Емил Алексиев, PHF+1
Комисия за връзки с обществеността: Ошнут Алиев, PHF+1
Комисия за служба на общността: Веселин Влаев, PHF+1
Президент: Даниел Похомов, PHF+1
Вицепрезидент: Емил Яков, PHF+1
Секретар: Десислава Гичева, PHF+1
Церемониалмайстор: Росен Димов, PHF+1
Касиер: Галина Кралева, PHF+1
Елект-президент: Веселин Влаев, PHF+1
Паст президент: Емил Яков, PHF+1

Клубни комисии

Комисия за членство: Иван Димов, PHF+1
Комисия за Фондация Ротари: Галина Кралева, PHF+1
Комисия за Професионална служба: Емил Алексиев, PHF+1
Комисия за връзки с обществеността: Ошнут Алиев, PHF+1
Комисия за служба на общността: Веселин Влаев, PHF+1
Президент: Емил Яков, PHF+1
Вицепрезидент: Веселин Влаев, PHF+1
Секретар: Десислава Гичева, PHF+1
Церемониалмайстор: Даниел Похомов, PHF+1
Касиер: Галина Кралева, PHF+1
Елект-президент: Даниел Похомов, PHF+1
Паст президент: Емил Алексиев, PHF+1

Клубни комисии

Комисия за членство: Емил Алексиев, PHF+1
Комисия за Фондация Ротари: Даниел Похомов, PHF+1
Комисия за Професионална служба: Галина Кралева, PHF+1
Комисия за връзки с обществеността: Ошнут Алиев, PHF+1
Комисия за служба на общността: Веселин Влаев, PHF+1
Президент: Емил Алексиев, PHF+1
Вицепрезидент: Росен Димов, PHF+1
Секретар: Десислава Гичева, PHF+1
Церемониалмайстор: Даниел Похомов, PHF+1
Касиер: Галина Кралева, PHF+1
Елект-президент: Емил Яков, PHF+1
Паст президент: Росен Димов, PHF+1

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Росен Димов, PHF+1
Комисия за членство: Десислава Гичева, PHF+1
Комисия за Фондация Ротари: Даниел Похомов, PHF+1
Комисия за Професионална служба: Веселин Влаев, PHF+1
Комисия за връзки с обществеността: Ошнут Алиев, PHF+1
Комисия за служба на общността: Росен Димов, PHF+1
Президент: Росен Димов, PHF+1
Вицепрезидент: Веселин Влаев, PHF+1
Секретар: Десислава Гичева, PHF+1
Церемониалмайстор: Даниел Похомов, PHF+1
Касиер: Емил Пенчев
Елект-президент: Емил Алексиев, PHF+1
Паст президент: Цветан Иванов Иванов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Веселин Влаев, PHF+1
Комисия за новите поколения: Цветан Иванов Иванов
Комисия за членство: Десислава Гичева, PHF+1
Комисия за Фондация Ротари: Даниел Похомов, PHF+1
Комисия за Професионална служба: Нона Велана
Комисия за връзки с обществеността: Ошнут Алиев, PHF+1
Комисия за служба на общността: Иван Димов, PHF+1
Президент: Цветан Иванов Иванов
Вицепрезидент: Даниел Похомов, PHF+1
Секретар: Елица Александрова
Церемониалмайстор: Даниел Похомов, PHF+1
Касиер: Емил Пенчев
Елект-президент: Росен Димов, PHF+1
Паст президент: Галина Кралева, PHF+1

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Росен Димов, PHF+1
Комисия за новите поколения: Галина Кралева, PHF+1
Комисия за членство: Николай Николов
Комисия за Фондация Ротари: Даниел Похомов, PHF+1
Комисия за Професионална служба: Веселин Влаев, PHF+1
Комисия за връзки с обществеността: Ошнут Алиев, PHF+1
Комисия за служба на общността: Нона Велана
Президент: Галина Кралева, PHF+1
Вицепрезидент: Николай Николов
Секретар: Росен Димов, PHF+1
Церемониалмайстор: Даниел Похомов, PHF+1
Касиер: Емил Пенчев
Елект-президент: Цветан Иванов Иванов
Паст президент: Десислава Гичева, PHF+1

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Росен Димов, PHF+1
Комисия за новите поколения: Галина Кралева, PHF+1
Комисия за членство: Николай Николов
Комисия за Професионална служба: Веселин Влаев, PHF+1
Комисия за връзки с обществеността: Ошнут Алиев, PHF+1
Президент: Десислава Гичева, PHF+1
Вицепрезидент: Веселин Влаев, PHF+1
Секретар: Цветан Иванов Иванов
Церемониалмайстор: Даниел Похомов, PHF+1
Касиер: Емил Пенчев
Елект-президент: Галина Кралева, PHF+1
Паст президент: Даниел Похомов, PHF+1

Клубни комисии

Комисия за членство: Николай Николов
Комисия за Фондация Ротари: Иван Димов, PHF+1
Комисия за връзки с обществеността: Ошнут Алиев, PHF+1
Президент: Даниел Похомов, PHF+1
Секретар: Галина Кралева, PHF+1
Церемониалмайстор: Цветан Иванов Иванов
Касиер: Емил Пенчев
Елект-президент: Десислава Гичева, PHF+1

Клубни комисии

Комисия за членство: Николай Николов
Комисия за Фондация Ротари: Галина Кралева, PHF+1
Комисия за Професионална служба: Веселин Влаев, PHF+1
Комисия за връзки с обществеността: Ошнут Алиев, PHF+1
Президент: Нели Николова-Гецова
Секретар: Иван Пенков
Церемониалмайстор: Емил Пенчев
Паст президент: Иван Димов, PHF+1
Президент: Иван Димов, PHF+1
Вицепрезидент: Нели Николова-Гецова
Елект-президент: Нели Николова-Гецова
Паст президент: Ошнут Алиев, PHF+1
Президент: Ошнут Алиев, PHF+1
Вицепрезидент: Иван Димов, PHF+1
Секретар: Нели Николова-Гецова
Елект-президент: Иван Димов, PHF+1
Паст президент: Веселин Влаев, PHF+1
Президент: Веселин Влаев, PHF+1
Вицепрезидент: Ошнут Алиев, PHF+1
Секретар: Иван Димов, PHF+1
Касиер: Нели Николова-Гецова
Елект-президент: Ошнут Алиев, PHF+1
Паст президент: Иван Б. Иванов
Президент: Иван Б. Иванов
Вицепрезидент: Веселин Влаев, PHF+1
Секретар: Росен Димов, PHF+1
Церемониалмайстор: Нели Николова-Гецова
Касиер: Иван Димов, PHF+1
Елект-президент: Веселин Влаев, PHF+1
Паст президент: Валери Алексиев
Президент: Валери Алексиев
Вицепрезидент: Иван Б. Иванов
Секретар: Кръстьо Гинков
Церемониалмайстор: Иван Димов, PHF+1
Касиер: Росен Димов, PHF+1
Елект-президент: Иван Б. Иванов
Паст президент: Никола Воденичаров
Президент: Никола Воденичаров
Секретар: Иван Б. Иванов
Церемониалмайстор: Росен Димов, PHF+1
Касиер: Кръстьо Гинков
Елект-президент: Валери Алексиев
Паст президент: Димитър Хаджиев
Президент: Димитър Хаджиев
Секретар: Валери Алексиев
Церемониалмайстор: Веселин Влаев, PHF+1
Касиер: Иван Б. Иванов
Елект-президент: Никола Воденичаров
Президент: Николай Николов
Секретар: Никола Воденичаров
Церемониалмайстор: Иван Б. Иванов
Касиер: Валери Алексиев
Елект-президент: Димитър Хаджиев
Президент: Продан Георгиев
Секретар: Димитър Хаджиев
Церемониалмайстор: Валери Алексиев
Касиер: Никола Воденичаров
Елект-президент: Николай Николов


Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития