Ротари клуб Дупница

Чартиран на:
13.04.2001
Спонсор клуб:
РК София-Витоша
Rotary ID:
55298
Среща:
Четвъртък, 19:00 часа
Ресторант “Рилена”, пл. "Свобода" № 1, Дупница
тел. 0894 263 266

email: rotary.dupnitsa@gmail.com
Уеб сайт:
http://dupnica.rotarydistrict2482.org

Борд на клуба

Президент: Методи Димитров
Вицепрезидент: Христо Малешевски
Секретар: Борис Христов
Церемониалмайстор: Борис Кръстев
Касиер: Славчо Павлов
Елект-президент: Борислав Динев
Паст президент: Даниела Сапунджиева
Президент: Даниела Сапунджиева
Вицепрезидент: Спас Стефанов Илиев
Секретар: Емил Кастрев
Церемониалмайстор: Илиян Миланов
Касиер: Димитър Петров
Елект-президент: Методи Димитров
Паст президент: Илияна Вакъвчиева
Президент: Илияна Вакъвчиева
Вицепрезидент: Йонко Гергов
Секретар: Методи Димитров
Церемониалмайстор: Божидар Сотиров
Касиер: Георги Кръпчански
Елект-президент: Даниела Сапунджиева
Паст президент: Николай Златарски

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Борислав Динев
Комисия за новите поколения: Методи Димитров
Комисия за членство: Тодор Георгиев
Комисия за Фондация Ротари: Димитър Петров
Комисия за Професионална служба: Даниела Сапунджиева
Комисия за връзки с обществеността: Спас Стефанов Илиев
Комисия за служба на общността: Борис Христов
Президент: Николай Златарски
Вицепрезидент: Борислав Динев
Секретар: Спас Стефанов Илиев
Церемониалмайстор: Стефан Стоянов
Касиер: Борис Христов
Елект-президент: Илияна Вакъвчиева
Паст президент: Славчо Павлов

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Методи Димитров
Президент: Славчо Павлов
Вицепрезидент: Иво Гърнев
Секретар: Методи Димитров
Церемониалмайстор: Емил Кастрев
Касиер: Николай Златарски
Елект-президент: Николай Златарски
Паст президент: Стефан Стоянов
Президент: Стефан Стоянов
Вицепрезидент: Борислав Динев
Секретар: Димитър Петров
Церемониалмайстор: Методи Димитров
Касиер: Емил Кастрев
Елект-президент: Славчо Павлов
Паст президент: Борис Христов
Президент: Борис Христов
Вицепрезидент: Тодор Георгиев
Секретар: Емил Кастрев
Церемониалмайстор: Стефан Стоянов
Касиер: Николай Златарски
Елект-президент: Стефан Стоянов
Паст президент: Йонко Гергов
Президент: Йонко Гергов
Вицепрезидент: Наташа Илиева
Секретар: Илияна Вакъвчиева
Церемониалмайстор: Димитър Петров
Касиер: Даниела Сапунджиева
Елект-президент: Борис Христов
Паст президент: Тодор Василев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Тодор Георгиев
Комисия за новите поколения: Славчо Павлов
Комисия за членство: Емил Марков
Комисия за Фондация Ротари: Венчо Белчински
Комисия за Професионална служба: Кольо Илиев
Комисия за връзки с обществеността: Силвия Балинова
Комисия за служба на общността: Борислав Динев
Президент: Тодор Василев
Вицепрезидент: Васил Щерев
Секретар: Славчо Павлов
Церемониалмайстор: Емил Марков
Касиер: Стефан Стоянов
Елект-президент: Йонко Гергов
Паст президент: Тодор Георгиев

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Даниела Сапунджиева
Комисия за членство: Стефан Сотиров
Комисия за Фондация Ротари: Венчо Белчински
Комисия за Професионална служба: Кольо Илиев
Комисия за връзки с обществеността: Иво Гърнев
Президент: Тодор Георгиев
Вицепрезидент: Мария Попова
Секретар: Тодор Василев
Церемониалмайстор: Иво Гърнев
Касиер: Стефан Сотиров
Елект-президент: Тодор Василев
Паст президент: Кольо Илиев
Президент: Кольо Илиев
Вицепрезидент: Кирил Петков
Секретар: Тодор Георгиев
Церемониалмайстор: Стефан Сапунджиев
Касиер: Стефан Сапунджиев
Паст президент: Кирил Петков
Президент: Кирил Петков
Вицепрезидент: Георги Терзийски
Секретар: Емил Атанасов
Церемониалмайстор: Славчо Павлов
Касиер: Емил Марков
Елект-президент: Кольо Илиев
Паст президент: Стефан Сотиров
Президент: Стефан Сотиров
Вицепрезидент: Борислав Динев
Секретар: Тодор Георгиев
Церемониалмайстор: Кирил Кирилов
Касиер: Васил Щерев
Елект-президент: Кирил Петков
Президент: Емил Марков
Секретар: Силвия Балинова
Касиер: Тодор Василев
Елект-президент: Стефан Сотиров
Паст президент: Иво Гърнев
Президент: Иво Гърнев
Церемониалмайстор: Йонко Гергов
Касиер: Кирил Кирилов
Елект-президент: Емил Марков
Церемониалмайстор: Славчо Павлов
Касиер: Борислав Динев
Президент: Христо Малешевски
Секретар: Иво Гърнев
Церемониалмайстор: Тодор Василев
Касиер: Борис Христов
Вицепрезидент: Стефан Сотиров
Секретар: Йонко Гергов
Церемониалмайстор: Емил Марков
Касиер: Тодор Георгиев
Елект-президент: Христо Малешевски
Секретар: Тодор Василев

Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития