Ротари клуб Димитровград

Чартиран на:
23.11.2001
Спонсор клуб:
РК Кърджали
Rotary ID:
56901
Среща:

Вторник,  
Зимно време -18.30 ч.
Лятно време - 19:00 ч.
Комплекс “Планета Пайнер”
е-mail: rotarydimitrovgrad@gmail.com
Телефонен код: 0391
Пощенски код: 6400

Уеб сайт:
http://dimitrovgrad.rotarydistrict2482.org

Борд на клуба

Президент: Александър Кирилов Савов
Вицепрезидент: Горан Алексоски
Секретар: Божидар Величков Узунов
Церемониалмайстор: Митко Трендафилов Димитров
Касиер: Метин Ибрямов
Елект-президент: Метин Ибрямов
Паст президент: Горан Алексоски

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Горан Алексоски
Комисия за новите поколения: Божидар Величков Узунов
Комисия за членство: Александър Кирилов Савов
Комисия за Фондация Ротари: Данаил Вълков
Комисия за Професионална служба: Метин Ибрямов
Комисия за връзки с обществеността: Божидар Величков Узунов
Комисия за служба на общността: Данаил Вълков
Президент: Горан Алексоски
Вицепрезидент: Митко Хубенов Генов
Секретар: Димитар Костаке Голев
Церемониалмайстор: Митко Трендафилов Димитров
Касиер: Александър Кирилов Савов
Елект-президент: Катя Максимова Панева
Паст президент: Славейко Георгиев Иванов
Президент: Славейко Георгиев Иванов
Вицепрезидент: Димитар Костаке Голев
Секретар: Ангел Петров Стоянов
Церемониалмайстор: Митко Трендафилов Димитров
Касиер: Тенчо Илиев Тенев
Елект-президент: Горан Алексоски
Паст президент: Георги Ангелов Тонев
Президент: Георги Ангелов Тонев
Вицепрезидент: Манол Ангелов Ангелов
Секретар: Катя Максимова Панева
Церемониалмайстор: Веселин Николов Милев
Касиер: Тенчо Илиев Тенев
Елект-президент: Славейко Георгиев Иванов
Паст президент: Ангел Петров Стоянов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Даниела Методиева Велинова
Комисия за новите поколения: Катя Максимова Панева
Комисия за Фондация Ротари: Митко Хубенов Генов
Комисия за Професионална служба: Вълчо Велков Митрушев
Комисия за служба на общността: Митко Трендафилов Димитров
Президент: Ангел Петров Стоянов
Вицепрезидент: Митко Хубенов Генов
Секретар: Славейко Георгиев Иванов
Церемониалмайстор: Генчо Вълков Грозев
Касиер: Тенчо Илиев Тенев
Елект-президент: Георги Ангелов Тонев
Паст президент: Росен Георгиев Стоименов
Президент: Димитар Костаке Голев
Вицепрезидент: Славейко Георгиев Иванов
Секретар: Димитър Стефанов Димитров
Церемониалмайстор: Генчо Вълков Грозев
Касиер: Тенчо Илиев Тенев
Елект-президент: Ангел Петров Стоянов
Паст президент: Росен Георгиев Кузев
Президент: Даниела Методиева Велинова
Вицепрезидент: Георги Ангелов Тонев
Секретар: Ангел Петров Стоянов
Церемониалмайстор: Тенчо Илиев Тенев
Касиер: Илиана Тодорова Славова
Елект-президент: Росен Георгиев Стоименов
Паст президент: Росен Георгиев Кузев
Президент: Росен Георгиев Кузев
Вицепрезидент: Вълчо Велков Митрушев
Секретар: Коста Илиев Костов
Церемониалмайстор: Георги Ангелов Тонев
Касиер: Манол Ангелов Ангелов
Елект-президент: Даниела Методиева Велинова

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Коста Илиев Костов
Комисия за новите поколения: Ангел Петров Стоянов
Комисия за членство: Коста Илиев Костов
Комисия за Фондация Ротари: Вълчо Велков Митрушев
Комисия за Професионална служба: Манол Ангелов Ангелов
Комисия за връзки с обществеността: Росен Георгиев Кузев
Комисия за служба на общността: Росен Георгиев Кузев
Президент: Благой Димитров Балутев
Вицепрезидент: Митко Хубенов Генов
Секретар: Иван Желязков Пачов
Церемониалмайстор: Илиана Тодорова Славова
Касиер: Димитар Костаке Голев
Елект-президент: Росен Георгиев Кузев
Паст президент: Тенчо Илиев Тенев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Иван Желязков Пачов
Комисия за новите поколения: Димитар Костаке Голев
Комисия за Фондация Ротари: Росен Георгиев Кузев
Комисия за Професионална служба: Иван Желязков Пачов
Комисия за връзки с обществеността: Илиана Тодорова Славова
Комисия за служба на общността: Илиана Тодорова Славова
Президент: Тенчо Илиев Тенев
Вицепрезидент: Даниела Методиева Велинова
Секретар: Генчо Вълков Грозев
Церемониалмайстор: Росен Георгиев Стоименов
Касиер: Илиана Тодорова Славова
Паст президент: Иван Славов Иванов

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Димитар Костаке Голев
Комисия за членство: Тенчо Илиев Тенев
Комисия за Професионална служба: Генчо Вълков Грозев
Комисия за връзки с обществеността: Росен Георгиев Стоименов
Президент: Иван Славов Иванов
Секретар: Инко Димитров Бургелов
Паст президент: Георги Ангелов Тонев
Президент: Георги Ангелов Тонев
Секретар: Инко Димитров Бургелов
Елект-президент: Иван Славов Иванов
Паст президент: Митко Хубенов Генов
Президент: Митко Хубенов Генов
Вицепрезидент: Милена Димитрова Дечева
Секретар: Росен Георгиев Кузев
Церемониалмайстор: Петър Томов Кръстев
Касиер: Светослав Атанасов Стойков
Елект-президент: Георги Ангелов Тонев
Паст президент: Митко Трендафилов Димитров
Президент: Митко Трендафилов Димитров
Вицепрезидент: Даниела Методиева Велинова
Секретар: Иван Желязков Пачов
Церемониалмайстор: Веселин Николов Милев
Касиер: Катя Йорданова Генева
Елект-президент: Митко Хубенов Генов
Паст президент: Манол Ангелов Ангелов
Президент: Манол Ангелов Ангелов
Вицепрезидент: Георги Ангелов Тонев
Секретар: Здравко Ангелов Наков
Касиер: Димитринка Ангелова Вълева
Елект-президент: Митко Трендафилов Димитров
Паст президент: Димитър Стефанов Димитров
Президент: Димитър Стефанов Димитров
Секретар: Росен Георгиев Кузев
Касиер: Димитринка Ангелова Вълева
Елект-президент: Манол Ангелов Ангелов
Паст президент: Даниела Методиева Велинова
Президент: Даниела Методиева Велинова
Секретар: Росен Георгиев Кузев
Касиер: Димитринка Ангелова Вълева
Елект-президент: Димитър Стефанов Димитров
Паст президент: Милена Димитрова Дечева
Президент: Милена Димитрова Дечева
Секретар: Росен Георгиев Кузев
Касиер: Димитринка Ангелова Вълева
Елект-президент: Даниела Методиева Велинова
Паст президент: Димчо Стайков Георгиев
Президент: Димчо Стайков Георгиев
Елект-президент: Милена Димитрова Дечева
Паст президент: Атанас Кирилов Михов
Президент: Атанас Кирилов Михов
Секретар: Росен Георгиев Кузев
Елект-президент: Димчо Стайков Георгиев
Паст президент: Тошо Иванов Димов
Президент: Тошо Иванов Димов
Елект-президент: Атанас Кирилов Михов
Паст президент: Росен Георгиев Стоименов
Президент: Росен Георгиев Стоименов
Секретар: Росен Георгиев Кузев
Елект-президент: Тошо Иванов Димов
Паст президент: Вълчо Велков Митрушев
Президент: Вълчо Велков Митрушев
Елект-президент: Росен Георгиев Стоименов


Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития