Ротари клуб Балчик

Чартиран на:
06.10.2007
Спонсор клуб:
РК Добрич
Rotary ID:
77006
Среща:
Понеделник 17.30ч.
ул. “Гео Милев”, Приемна - Община Балчик
E-mail: rotary_balchik@abv.bg
Тел. код: 0579 Пощ. код: 9600
Уеб сайт:
http://balchik.rotarydistrict2482.org/

Борд на клуба

Президент: Жеко Цветанов Жеков
Вицепрезидент: Радослав Петков
Секретар: Ваня Тодорова
Церемониалмайстор: Веселин Георгиев Киряков
Касиер: Димитър Веселинов Николов
Елект-президент: Николай Недев
Паст президент: Димитър Веселинов Николов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Светлин Илчев
Комисия за новите поколения: Жулиен Тошев Желев
Комисия за членство: Емил Енчев
Комисия за Фондация Ротари: Лучия Тасева
Комисия за Професионална служба: Атанас Атанасов
Комисия за връзки с обществеността: Слави Сербезов
Комисия за служба на общността: Радослав Петков
Президент: Димитър Веселинов Николов
Вицепрезидент: Радослав Петков
Секретар: Ваня Тодорова
Церемониалмайстор: Веселин Георгиев Киряков
Касиер: Жеко Цветанов Жеков
Елект-президент: Жеко Цветанов Жеков
Паст президент: Майкъл Джон Смит

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Ангел Иванов Славов
Комисия за новите поколения: Жулиен Тошев Желев
Комисия за членство: Емил Енчев
Комисия за Фондация Ротари: Лучия Тасева
Комисия за Професионална служба: Слави Сербезов
Комисия за връзки с обществеността: Майкъл Джон Смит
Комисия за служба на общността: Николай Недев
Президент: Майкъл Джон Смит
Президент: Радослав Петков
Вицепрезидент: Радослав Петков
Секретар: Жулиен Тошев Желев
Церемониалмайстор: Жеко Цветанов Жеков
Касиер: Димитър Веселинов Николов
Елект-президент: Майкъл Джон Смит
Паст президент: Ваня Тодорова

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Веселин Георгиев Киряков
Комисия за новите поколения: Михаил Михайлов
Комисия за членство: Велко Георгиев Михайлов
Комисия за Фондация Ротари: Слави Сербезов
Комисия за Професионална служба: Тодор Тодоров
Комисия за връзки с обществеността: Иван Стоянов Нонев
Комисия за служба на общността: Майкъл Джон Смит
Президент: Ваня Тодорова
Вицепрезидент: Илийчо Илиев
Секретар: Жулиен Тошев Желев
Церемониалмайстор: Жеко Цветанов Жеков
Касиер: Димитър Веселинов Николов
Елект-президент: Радослав Петков
Паст президент: Илийчо Илиев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Веселин Георгиев Киряков
Комисия за новите поколения: Слави Сербезов
Комисия за членство: Михаил Михайлов
Комисия за Фондация Ротари: Тодор Тодоров
Комисия за Професионална служба: Георги Железов
Комисия за връзки с обществеността: Емил Енчев
Комисия за служба на общността: Майкъл Джон Смит
Президент: Илийчо Илиев
Вицепрезидент: Веселин Георгиев Киряков
Секретар: Николай Недев
Церемониалмайстор: Михаил Михайлов
Касиер: Емил Енчев
Паст президент: Веселин Георгиев Киряков

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Атанас Атанасов
Комисия за новите поколения: Светлин Илчев
Комисия за членство: Ивелин Атанасов
Комисия за Фондация Ротари: Тодор Тодоров
Комисия за Професионална служба: Георги Железов
Комисия за връзки с обществеността: Слави Сербезов
Комисия за служба на общността: Майкъл Джон Смит
Президент: Веселин Георгиев Киряков
Вицепрезидент: Илийчо Илиев
Секретар: Ваня Тодорова
Церемониалмайстор: Енчо Сапунджиев
Касиер: Емил Енчев
Елект-президент: Илийчо Илиев
Паст президент: Енчо Сапунджиев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Тодор Тодоров
Комисия за новите поколения: Христо Желязков
Комисия за членство: Ваня Тодорова
Комисия за Фондация Ротари: Илийчо Илиев
Комисия за Професионална служба: Ивелин Атанасов
Комисия за връзки с обществеността: Димитър Феодотов
Комисия за служба на общността: Слави Сербезов
Президент: Енчо Сапунджиев
Вицепрезидент: Ивелин Атанасов
Секретар: Ваня Тодорова
Церемониалмайстор: Веселин Георгиев Киряков
Касиер: Ивелина Бориславова Радилова
Елект-президент: Веселин Георгиев Киряков
Паст президент: Ивелин Атанасов
Президент: Ивелин Атанасов
Вицепрезидент: Емил Енчев
Секретар: Ваня Тодорова
Церемониалмайстор: Енчо Сапунджиев
Касиер: Ивелина Бориславова Радилова
Елект-президент: Енчо Сапунджиев
Паст президент: Емил Енчев
Президент: Емил Енчев
Вицепрезидент: Христо Желязков
Секретар: Ваня Тодорова
Церемониалмайстор: Веселин Георгиев Киряков
Касиер: Ивелина Бориславова Радилова
Елект-президент: Ивелин Атанасов
Паст президент: Христо Желязков
Президент: Христо Желязков
Секретар: Емил Енчев
Церемониалмайстор: Веселин Георгиев Киряков
Касиер: Мария Стайкова
Елект-президент: Емил Енчев
Вицепрезидент: Георги Железов
Церемониалмайстор: Веселин Георгиев Киряков
Касиер: Емил Енчев
Елект-президент: Христо Желязков
Паст президент: Георги Железов
Президент: Георги Железов
Вицепрезидент: Димитър Феодотов
Церемониалмайстор: Енчо Сапунджиев
Касиер: Емил Енчев
Паст президент: Димитър Феодотов
Президент: Димитър Феодотов
Вицепрезидент: Петър Моралийски
Церемониалмайстор: Енчо Сапунджиев
Елект-президент: Георги Железов

Клубни новини