Ротари клуб Габрово

Чартиран на:
28.03.1995
Спонсор клуб:
РК Пловдив
Rotary ID:
30651
Среща:
Вторник, 18.00 ч., ОББ ет.4 стая 401
Уеб сайт:
http://rotarygabrovo.org
Седмична среща на ИАК - Вторник 16:00 сграда ОББ, стая 402. Президент 2022/2023 Денис Хубенов


Борд на клуба

Президент: Манол Манолов
Вицепрезидент: Христофор Стефанов Илиев,PHF+2
Секретар: Мария Илиева
Церемониалмайстор: Мирослав Симеонов
Елект-президент: Мария Илиева
Паст президент: Любомир Борисов, PHF+1

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Мирослав Симеонов
Комисия за връзки с обществеността: Пламен Иларионов, PHF+1
Президент: Любомир Борисов, PHF+1
Вицепрезидент: Христофор Стефанов Илиев,PHF+2
Секретар: Пламен Иларионов, PHF+1
Церемониалмайстор: Минчо Пеев
Касиер: Диана Гатева, PHF
Елект-президент: Манол Манолов
Паст президент: Анна Димитрова

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Манол Манолов
Президент: Анна Димитрова
Вицепрезидент: Пламен Иларионов, PHF+1
Секретар: Иван Христов Христов
Церемониалмайстор: Минчо Пеев
Касиер: Румен Георгиев
Елект-президент: Любомир Борисов, PHF+1
Паст президент: Красимира Йорджева,PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Манол Манолов
Комисия за новите поколения: Мария Илиева
Комисия за членство: Анна Димитрова
Комисия за Фондация Ротари: Любомир Борисов, PHF+1
Комисия за връзки с обществеността: Пламен Иларионов, PHF+1
Комисия за служба на общността: Христофор Стефанов Илиев,PHF+2
Президент: Красимира Йорджева,PHF
Вицепрезидент: Манол Манолов
Секретар: Георги Атанасов,PHF
Церемониалмайстор: Анна Димитрова
Касиер: Румен Георгиев
Елект-президент: Анна Димитрова
Паст президент: Диана Гатева, PHF

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Красимира Йорджева,PHF
Комисия за членство: Кольо Йорджев,PHF
Комисия за Фондация Ротари: Любомир Борисов, PHF+1
Комисия за връзки с обществеността: Пламен Иларионов, PHF+1
Президент: Диана Гатева, PHF
Вицепрезидент: Христофор Стефанов Илиев,PHF+2
Секретар: Калоян Иванов, PHF
Церемониалмайстор: Румен Георгиев
Касиер: Антоанета Леонова
Елект-президент: Красимира Йорджева,PHF
Паст президент: Минчо Пеев

Клубни комисии

Комисия за членство: Кольо Йорджев,PHF
Комисия за Фондация Ротари: Любомир Борисов, PHF+1
Президент: Минчо Пеев
Вицепрезидент: Антоанета Леонова
Секретар: Калоян Иванов, PHF
Церемониалмайстор: Христофор Стефанов Илиев,PHF+2
Касиер: Диана Гатева, PHF
Елект-президент: Диана Гатева, PHF
Паст президент: Георги Атанасов,PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Христофор Стефанов Илиев,PHF+2
Комисия за новите поколения: Калоян Иванов, PHF
Комисия за членство: Георги Атанасов,PHF
Комисия за Фондация Ротари: Любомир Борисов, PHF+1
Комисия за служба на общността: Антоанета Леонова
Президент: Георги Атанасов,PHF
Вицепрезидент: Камелия Попова,PHF
Секретар: Калоян Иванов, PHF
Церемониалмайстор: Любомир Борисов, PHF+1
Касиер: Диана Гатева, PHF
Елект-президент: Минчо Пеев
Паст президент: Пламен Иларионов, PHF+1

Клубни комисии

Комисия за членство: Георги Атанасов,PHF
Комисия за Фондация Ротари: Любомир Борисов, PHF+1
Комисия за връзки с обществеността: Пламен Иларионов, PHF+1
Комисия за служба на общността: Илиян Янков,PHF
Президент: Пламен Иларионов, PHF+1
Вицепрезидент: Минчо Пеев
Секретар: Георги Атанасов,PHF
Церемониалмайстор: Камелия Попова,PHF
Касиер: Диана Гатева, PHF
Елект-президент: Георги Атанасов,PHF
Паст президент: Любомир Борисов, PHF+1

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Любомир Борисов, PHF+1
Комисия за новите поколения: Пламен Иларионов, PHF+1
Комисия за членство: Кольо Йорджев,PHF
Комисия за Фондация Ротари: Весела Цонева
Комисия за връзки с обществеността: Георги Атанасов,PHF
Комисия за служба на общността: Минчо Пеев
Президент: Любомир Борисов, PHF+1
Вицепрезидент: Георги Атанасов,PHF
Секретар: Красимира Йорджева,PHF
Церемониалмайстор: Минчо Пеев
Касиер: Диана Гатева, PHF
Елект-президент: Пламен Иларионов, PHF+1
Паст президент: Христофор Стефанов Илиев,PHF+2

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Пламен Иларионов, PHF+1
Комисия за членство: Пламен Минев
Комисия за Фондация Ротари: Весела Цонева
Комисия за служба на общността: Илиян Янков,PHF
Президент: Христофор Стефанов Илиев,PHF+2
Церемониалмайстор: Пламен Иларионов, PHF+1
Касиер: Красимира Йорджева,PHF

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Кольо Йорджев,PHF
Комисия за Професионална служба: Илиян Янков,PHF
Президент: Камелия Попова,PHF
Вицепрезидент: Чавдар Бъчваров
Секретар: Пламен Иларионов, PHF+1
Касиер: Красимира Йорджева,PHF
Елект-президент: Христофор Стефанов Илиев,PHF+2
Паст президент: Румен Георгиев
Президент: Румен Георгиев
Вицепрезидент: Христофор Стефанов Илиев,PHF+2
Секретар: Илиян Янков,PHF
Церемониалмайстор: Милчо Асенов Кръстев
Касиер: Минчо Пеев
Паст президент: Манол Манолов
Президент: Манол Манолов
Вицепрезидент: Иван Съйков
Секретар: Илиян Янков,PHF
Церемониалмайстор: Светослав Бонев
Касиер: Минчо Пеев
Елект-президент: Румен Георгиев
Паст президент: Весела Цонева
Президент: Весела Цонева
Вицепрезидент: Светослав Бонев
Секретар: Илиян Янков,PHF
Церемониалмайстор: Илия Петров
Касиер: Стефан Илиев
Елект-президент: Манол Манолов
Паст президент: Пламен Минев
Президент: Пламен Минев
Касиер: Стефан Илиев
Елект-президент: Весела Цонева
Президент: Петър Петров
Президент: Венцислав Маринов
Елект-президент: Петър Петров
Президент: Иван Иванов
Елект-президент: Венцислав Маринов
Президент: Кольо Йорджев,PHF
Елект-президент: Иван Иванов
Президент: Рачо Шейтанов
Президент: Илиян Янков,PHF
Секретар: Иван Иванов
Елект-президент: Рачо Шейтанов
Паст президент: Илия Петров
Президент: Илия Петров
Елект-президент: Илиян Янков,PHF
Президент: Тодор Шандурков
Президент: Стефан Стефанов
Елект-президент: Тодор Шандурков
Елект-президент: Стефан Стефанов
Президент: Божидар Стойков


Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития