Ротари клуб Варна-Евксиноград

Чартиран на:
21.08.2007
Спонсор клуб:
РК Варна
Rotary ID:
77008
Среща:
Понеделник, 18:30 ч.
Хотел “Модус”, ул. “Стефан Стамболов” 46

Тел. +359 896860298  президент
Тел. +359 889309209 секретар

ikonomov@enviro-link.org 
Уеб сайт:
https://www.rotary-euxinograd.org/
През годините след чартирането си РК Варна-Евксиноград е спонсорирал създаването на

Ротари клуб Провадия

Ротаракт клуб Варна-Евксиноград

Интеракт клуб Варна-Евксиноград


Борд на клуба

Президент: Людмил Икономов, PHF+4
Секретар: Олга Влайкова, PHF
Касиер: Цвета Боцановска
Елект-президент: Олга Влайкова, PHF
Паст президент: Даниела Петрова
Президент: Даниела Петрова
Вицепрезидент: Ваня Ивова, PHF
Секретар: Даниела Тенева
Церемониалмайстор: Станислав Иванов,Проф.д-р PHF
Касиер: Веселина Пажева
Елект-президент: Людмил Икономов, PHF+4
Паст президент: Весела Николова, PHF

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Станислав Иванов,Проф.д-р PHF
Комисия за Фондация Ротари: Весела Николова, PHF
Комисия за Професионална служба: Людмил Икономов, PHF+4
Президент: Весела Николова, PHF
Вицепрезидент: Николай Доцински, PHF
Секретар: Даниела Петрова
Церемониалмайстор: Станислав Иванов,Проф.д-р PHF
Касиер: Дияна Пенкова
Елект-президент: Даниела Петрова
Паст президент: Иво Христов, PHF

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Станислав Иванов,Проф.д-р PHF
Комисия за Фондация Ротари: Людмил Икономов, PHF+4
Президент: Иво Христов, PHF
Вицепрезидент: Ваня Ивова, PHF
Секретар: Весела Николова, PHF
Церемониалмайстор: Васил Иванов Василев
Касиер: Даниела Петрова
Елект-президент: Весела Николова, PHF
Паст президент: Велин Майсторов, PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Иво Христов, PHF
Комисия за новите поколения: Станислав Иванов,Проф.д-р PHF
Комисия за членство: Георги Георгиев, PHF+1
Комисия за Фондация Ротари: Петър Радушев, PHF1
Комисия за Професионална служба: Людмил Икономов, PHF+4
Комисия за връзки с обществеността: Дияна Пенкова
Комисия за служба на общността: Петър Радушев, PHF1
Президент: Велин Майсторов, PHF
Вицепрезидент: Николай Доцински, PHF
Секретар: Иво Христов, PHF
Церемониалмайстор: Весела Николова, PHF
Касиер: Дияна Пенкова
Елект-президент: Иво Христов, PHF
Паст президент: Петър Радушев, PHF1

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Иво Христов, PHF
Комисия за новите поколения: Станислав Иванов,Проф.д-р PHF
Комисия за членство: Георги Георгиев, PHF+1
Комисия за Фондация Ротари: Любомир Господинов,PHF+2
Комисия за Професионална служба: Людмил Икономов, PHF+4
Комисия за връзки с обществеността: Ваня Ивова, PHF
Комисия за служба на общността: Петър Радушев, PHF1
Президент: Петър Радушев, PHF1
Вицепрезидент: Ваня Ивова, PHF
Секретар: Даниела Петрова
Церемониалмайстор: Иво Христов, PHF
Касиер: Веселина Пажева
Елект-президент: Велин Майсторов, PHF
Паст президент: Николай Доцински, PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Даниела Петрова
Комисия за новите поколения: Станислав Иванов,Проф.д-р PHF
Комисия за членство: Георги Георгиев, PHF+1
Комисия за Фондация Ротари: Любомир Господинов,PHF+2
Комисия за Професионална служба: Людмил Икономов, PHF+4
Комисия за връзки с обществеността: Дияна Пенкова
Комисия за служба на общността: Петър Радушев, PHF1
Президент: Николай Доцински, PHF
Вицепрезидент: Велин Майсторов, PHF
Секретар: Даниела Петрова
Церемониалмайстор: Иво Христов, PHF
Касиер: Веселина Пажева
Елект-президент: Лиляна Савова
Паст президент: Петър Радушев, PHF1

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Даниела Петрова
Комисия за новите поколения: Станислав Иванов,Проф.д-р PHF
Комисия за членство: Георги Георгиев, PHF+1
Комисия за Фондация Ротари: Васко Симеонов
Комисия за Професионална служба: Ангел Сафев PHF
Комисия за връзки с обществеността: Деница Стефанова
Комисия за служба на общността: Петър Радушев, PHF1
Президент: Петър Радушев, PHF1
Вицепрезидент: Драгомир Вардалиев
Секретар: Ваня Ивова, PHF
Церемониалмайстор: Деница Стефанова
Касиер: Цвета Боцановска
Елект-президент: Николай Доцински, PHF
Паст президент: Георги Петров PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Ваня Ивова, PHF
Комисия за новите поколения: Станислав Иванов,Проф.д-р PHF
Комисия за членство: Георги Георгиев, PHF+1
Комисия за Фондация Ротари: Васко Симеонов
Комисия за Професионална служба: Ангел Сафев PHF
Комисия за връзки с обществеността: Деница Стефанова
Президент: Георги Петров PHF
Вицепрезидент: Пламен Панайотов,PHF,Професор
Секретар: Драгомир Вардалиев
Церемониалмайстор: Деница Стефанова
Касиер: Цвета Боцановска
Елект-президент: Петър Радушев, PHF1
Паст президент: Ангел Сафев PHF

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Станислав Иванов,Проф.д-р PHF
Комисия за членство: Георги Георгиев, PHF+1
Комисия за Фондация Ротари: Николай Доцински, PHF
Комисия за Професионална служба: Ангел Сафев PHF
Комисия за връзки с обществеността: Деница Стефанова
Президент: Ангел Сафев PHF
Вицепрезидент: Петър Радушев, PHF1
Секретар: Оксана Николова
Церемониалмайстор: Валери Пенчев
Елект-президент: Георги Петров PHF
Паст президент: Любомир Господинов,PHF+2

Клубни комисии

Комисия за членство: Георги Петров PHF
Комисия за Фондация Ротари: Николай Доцински, PHF
Комисия за Професионална служба: Ангел Сафев PHF
Президент: Любомир Господинов,PHF+2
Вицепрезидент: Георги Петров PHF
Секретар: Лиляна Савова
Церемониалмайстор: Оксана Николова
Елект-президент: Ангел Сафев PHF
Паст президент: Стефан Шулц, PHF+1

Клубни комисии

Комисия за членство: Георги Георгиев, PHF+1
Комисия за Фондация Ротари: Николай Доцински, PHF
Комисия за Професионална служба: Ангел Сафев PHF
Президент: Стефан Шулц, PHF+1
Вицепрезидент: Георги Будев, PHF
Секретар: Олга Влайкова, PHF
Церемониалмайстор: Ивелина Бояджиева, PHF
Елект-президент: Любомир Господинов,PHF+2
Паст президент: Георги Георгиев, PHF+1
Президент: Георги Георгиев, PHF+1
Вицепрезидент: Любомир Господинов,PHF+2
Секретар: Калина Георгиева, PHF
Церемониалмайстор: Георги Петров PHF
Касиер: Георги Будев, PHF
Елект-президент: Стефан Шулц, PHF+1
Паст президент: Божидар Божиков
Президент: Божидар Божиков
Вицепрезидент: Стефан Шулц, PHF+1
Секретар: Румяна Дончева
Церемониалмайстор: Иванка Маркова
Касиер: Георги Будев, PHF
Елект-президент: Георги Георгиев, PHF+1
Паст президент: Дияна Пенкова
Президент: Дияна Пенкова
Вицепрезидент: Божидар Божиков
Секретар: Спас Спасов
Церемониалмайстор: Славчо Славов
Касиер: Ангел Сафев PHF
Елект-президент: Божидар Божиков
Паст президент: Златан Йорданов, PHF
Президент: Златан Йорданов, PHF
Вицепрезидент: Георги Георгиев, PHF+1
Секретар: Елина Шуликова
Церемониалмайстор: Славчо Славов
Касиер: Ангел Сафев PHF
Елект-президент: Дияна Пенкова
Паст президент: Людмил Икономов, PHF+4
Президент: Людмил Икономов, PHF+4
Вицепрезидент: Димитър Радев, Доц. Д-р PHF+1
Секретар: Ивелина Бояджиева, PHF
Церемониалмайстор: Марияна Иванова
Касиер: Дияна Пенкова
Елект-президент: Златан Йорданов, PHF


Клубни новини

Още новини

Клубни галерии
05.09.2017 Посещение на ДГ Емил Коцев 30.06.2017 Смяна огърлици Варна 2017 18.03.2017 Панел за мир РК Варна-Евксиноград и РК Ортакьой-Инстанбул 01.10.2016 Зонален Семинар по професионалната служба Варна 03.11.2015 Средношколски награди Ротари-Евксиноград 2015 17.02.2015 Посещение на ДГ Иларио Астинов 18.03.2014 Побратимяване с РК Волгоград 18.12.2013 г. Контейнер с помощи от хранителни продукти и медицински материали за Домове и кухни за стари хора във Варна. 13.12.2013 г. Ротариански коледен благотворителен бал в "Капитан Кук" 26.11.2013 г. Кметът на Варна Иван Портних гостува на Ротарианската общност в града. 05.11.2013 Средношколски награди Ротари-Евксиноград 2013 24.10.2013 г. Тържествено отбелязване на Световния ден за борба с Попиомиелита от Варненските Ротари клубове 24.09.2013 г. Среща на ДГ Валентин Стоянов с Варненските Ротари клубове 10.08.2013 г. Зоналeн семинар за Управление на проекти, Варна 02.07.2013 г. Тържествена церемония по предаване на огърлиците на новите президенти на Варненските Ротари, Ротаракт, Интеракт и Инеруил клубове! 18.12.2012 г. Посещение на ДГ Атанас Атанасов в РК Варна-Евксиноград 09.10.2012 г. Прием на ПАДГ Доцент Борис Корновски за Почетен член на РК Варна-Евксиноград 23.06.2012 г. Чартиране на РК Провадия 12.06.2012 г. Връчване на Дарение от Микробус по Матчинг Грант Проект 76652 на Дом за деца и младежи с умствени и физически увреждания "Св. Йоан Златоуст" Варна 02.06.2012 г. РК Варна-Евксиноград на конференция на Дистрикт 2482 02.2012 г. Отбелязване на 107 години Rotary International във Варна! 12.2011 г. Ротариански коледен бал Варна 11.2011 г. Средношколски награди Ротари-Евксиноград 2011 01.06.2011 г. Среща с Американския посланик Джеймс Уорлик 09.05.2011 г. Посещение по линия на младежкия обмен от Щата Индиана, САЩ 05.2011 г. Разпределение на Контейнер с помощи с храни за Домове за стари хора във Варненска област 04.2011 г. Чартиране на Ротаракт клуб Варна-Евксиноград