Ротари клуб Горна Баня

Чартиран на:
15.04.2020
Спонсор клуб:
РК София Възраждане
Rotary ID:
90893
Среща:
Открити срещи за редовни членове и кандидат членове в Горна Баня ,всеки първи четвъртък от 19:00 ч. Закрити срещи по приета клубна програма, сряда от 19:00 ч в рест."Фейс",София, кв. Горна Баня, ул."Маджарица"55 и  хотел-ресторант “На Върха”, София,кв. Горна Баня ул.”Обзор” 71, зала "Ротари"
Уеб сайт:
http://rotaryclubgornabanya.com
Инициативата „Подай ръка“ си поставя за основна цел да подпомага дългосрочно в тяхното функциониране, съществуване, подобряване и при необходимост взаимопомощ в неотложни ситуации на ключови социални, образователни и културни институции в кв. Горна баня и района приоритетно, но и в цялата страна. Част от водещите ни партньори по Инициативата от квартала са:

Защитени жилища за деца в риск, кв. Горна баня
Читалище Пробуда-1926, Горна баня
Дом за стари хора в кв. Горна баня
53-то ОУ „Николай Хрелков, кв. Горна баня
Инициативата „Подай ръка“ си поставя за основна цел да подпомага дългосрочно в тяхното функциониране, съществуване, подобряване и при необходимост взаимопомощ в неотложни ситуации на ключови социални, образователни и културни институции в кв. Горна баня и района приоритетно, но и в цялата страна. Част от водещите ни партньори по Инициативата от квартала са:

Защитени жилища за деца в риск, кв. Горна баня
Читалище Пробуда-1926, Горна баня
Дом за стари хора в кв. Горна баня
53-то ОУ „Николай Хрелков, кв. Горна баня

Борд на клуба

Президент: СНЕЖКА КИРИЛОВА ИЛИЕВА
Изпълнителен Секретар: СНЕЖКА КИРИЛОВА ИЛИЕВА
Президент: Христо Георгиев
Секретар: Олга Земляницина
Президент: Иво Иванов
Вицепрезидент: Драган Драганов
Секретар: Христо Георгиев
Церемониалмайстор: Иван Пенов
Касиер: СНЕЖКА КИРИЛОВА ИЛИЕВА
Елект-президент: Христо Георгиев
Паст президент: Цветелина Маймарова, PHF - Пол Харис Фелоу

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Даниела Дикова
Комисия за новите поколения: Олга Земляницина
Комисия за членство: Елена Панова
Комисия за Фондация Ротари: Цветелина Маймарова, PHF - Пол Харис Фелоу
Комисия за Професионална служба: Вася Пеева
Комисия за връзки с обществеността: Петър Делчев
Комисия за служба на общността: Невена Стайкова
Президент: Цветелина Маймарова, PHF - Пол Харис Фелоу
Вицепрезидент: Христо Георгиев
Секретар: Пламен Георгиев
Церемониалмайстор: Иво Иванов
Касиер: СНЕЖКА КИРИЛОВА ИЛИЕВА
Елект-президент: Иво Иванов
Паст президент: Васил Василев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Даниела Дикова
Комисия за новите поколения: Олга Земляницина
Комисия за членство: Елена Панова
Комисия за Фондация Ротари: Станислав Младенов
Комисия за Професионална служба: Драган Драганов
Комисия за връзки с обществеността: Петър Делчев
Комисия за служба на общността: Елена Панова
Президент: Васил Василев
Вицепрезидент: Иво Иванов
Секретар: Елена Панова
Церемониалмайстор: Пламен Георгиев
Касиер: Иван Игнатов
Елект-президент: Цветелина Маймарова, PHF - Пол Харис Фелоу
Паст президент: Васил Василев

Клубни комисии

Комисия за членство: Елена Панова
Президент: Васил Василев
Секретар: Елена Панова
Касиер: Иван Игнатов
Елект-президент: Цветелина Маймарова, PHF - Пол Харис Фелоу