Ротари клуб Асеновград

Чартиран на:
10.03.1999
Спонсор клуб:
РК Пловдив
Rotary ID:
51814
Среща:
Вторник, 19.00 ч.,
Зала ет.3 Хотел "Сани", Асеновград
Тел. 0331/20880
е -mail:  luboargirov@abv.bg 
Уеб сайт:
https://www.rotary-bulgaria.org/klub/1
Основен текст

Борд на клуба

Президент: Свилен Петров Биков
Вицепрезидент: Георги Божидаров Малинов
Секретар: Димитър Кавалджиев
Церемониалмайстор: Йордан Георгиев Диков
Касиер: Георги Божидаров Малинов
Елект-президент: Йордан Георгиев Диков
Паст президент: Георги Божидаров Малинов
Президент: Георги Божидаров Малинов
Секретар: Александър Георгиев Кияев
Церемониалмайстор: Йордан Георгиев Диков
Касиер: Свилен Петров Биков
Елект-президент: Свилен Петров Биков
Паст президент: Георги Божидаров Малинов
Президент: Георги Божидаров Малинов
Вицепрезидент: Александър Георгиев Кияев
Секретар: Кръстьо Атанасов Малинов
Церемониалмайстор: Йордан Георгиев Диков
Касиер: Свилен Петров Биков
Елект-президент: Йордан Георгиев Диков
Паст президент: Александър Василев Вирчев
Президент: Александър Василев Вирчев
Секретар: Йордан Георгиев Диков
Касиер: Свилен Петров Биков
Елект-президент: Георги Божидаров Малинов
Паст президент: Константин Илиев Чешмеджиев
Президент: Константин Илиев Чешмеджиев
Вицепрезидент: Саввас Халлумис
Секретар: Александър Василев Вирчев
Церемониалмайстор: Любомир Аргиров
Касиер: Свилен Петров Биков
Елект-президент: Александър Василев Вирчев
Паст президент: Констадин Палазов

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Йордан Георгиев Диков
Президент: Констадин Палазов
Вицепрезидент: Константин Илиев Чешмеджиев
Секретар: Константин Илиев Чешмеджиев
Церемониалмайстор: Любомир Аргиров
Касиер: Свилен Петров Биков
Елект-президент: Константин Илиев Чешмеджиев
Паст президент: Саввас Халлумис

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Йордан Георгиев Диков
Президент: Саввас Халлумис
Вицепрезидент: Константин Илиев Чешмеджиев
Секретар: Борислав Кожухаров
Церемониалмайстор: Любомир Аргиров
Касиер: Свилен Петров Биков
Елект-президент: Констадин Палазов

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Йордан Георгиев Диков
Президент: Саввас Халлумис
Секретар: Констадин Палазов
Президент: Иван Червенков
Церемониалмайстор: Иван Желязков
Касиер: Георги Марчев
Президент: Любомир Аргиров
Вицепрезидент: Иван Червенков
Секретар: Петко Ангелов
Церемониалмайстор: Иван Желязков
Касиер: Георги Марчев
Президент: Борислав Кожухаров
Секретар: Максим Радев
Президент: Владимир Захманов
Президент: Нико Манов
Секретар: Иван Желязков
Президент: Петър Щерев
Секретар: Любомир Аргиров
Президент: Саввас Халлумис
Секретар: Нико Манов
Секретар: Нико Манов
Президент: Недялко Пеев
Секретар: Нико Манов
Президент: Недялко Пеев
Секретар: Никола Калинов

Клубни новини