Семинар на Лидерите в Дистрикт 2482 - Казанлък
Начало: 2010-07-17


На 17.07.2010 г. в Казанлък от 13.00 до 17.00 часа ще се състои семинар на лидерите от Д 2482.