Международна конференция за вътрешен мир, приемане на различията, София
Начало: 2024-11-08
Край: 2024-11-08