Голф турнир за купата на Гуверньора, Банско
Начало: 2024-08-03
Край: 2024-08-03

Голф турнир за купата на Гуверньора, Банско
Съпътстваща програма за 03.08.2024 г.
- Преход до хижа Яворов
- Обяд на рибарник Изворо, местност Бетолово
- Откриване на 27-мия Джаз фестивала в Банско, централен площад
Преходът до хижа Яворов е със стартова точка от местността Бетоловото. До там се стига от град Разлог. От информационните табели на Националния парк Пирин започва и жълтата маркировка. Маршрутът е с дължина близо 5 км и с денивелация от 717 м. Разстоянието се изминава за около два часа в зависимост от темпото. Пътеката преминава през гората, върви успоредно на Суходолска река, така че се усеща прохладната свежест на горската атмосфера.
Цена за обяд - 50-60 лв. на човек с предварително избрано меню.
Срок за потвърждение - 19.07.2024 г.
Айше Медарова
секретар на РК Банско-Разлог
ayshe.medarova@gmail.com
0899951801


——-
Rotary Golf Tournament for the Governor’s Cup, Bansko - Bulgaria
companion program - 03/08/2024
- Yavorov hut hike
- Lunch at the Izvoro fish restaurant, Betolovoto area
- The evening will be at the Bansko square for the opening of the 27-th traditional Jazz Festival

Hiking to Yavorov hut starts from Betolovoto area which can be reached by car from the town of Razlog. The yellow marking starts from the information boards of the Pirin National Park, the route is nearly 5 km long and has an elevation gain of 717 m. The hiking distance takes about two hours per direction depending on the pace.  The path passes through the forest, runs parallel to the Suhodol river, so you can feel the cool freshness of the forest atmosphere.
Lunch price - 50-60 BGN per person with menu chosen in advance
Confirmation before 19/07/2024
Ayshe Medarova
RC Bansko-Razlog secretary
ayshe.medarova@gmail.com
+359899951801