Ротаракт, Ротари професионална общност, гр. Стара Загора
Начало: 2024-04-20
Край: 2024-04-21