ПреПЕТС, гр. София (Зони 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
Начало: 2023-09-30
Край: 2023-09-30

ПРЕДВАРИТЕЛЕН РЕГИОНАЛЕН ТРЕНИРОВЪЧЕН СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТ-ПРЕЗИДЕНТИ, ДЕЙСТВАЩИ КЛУБНИ ОФИЦЕРИ И РОТАРИАНЦИ
Клубове от зони 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8


Изтегли файлове
» Писмо ДГЕ, ДГ
» Теми на български език
» Програма ПреПЕТС, гр. София