Общо събрание, Сдружение Дистрикт 2482 към РИ
Начало: 2023-05-14
Край: 2023-05-14

Уважаеми приятели,

От името на Дистриктния екип и от мое име, като Дистрикт Гуверньор на Д2482 за 2022-2023 година и председател на УС на СНЦ „Дистрикт 2482 към РИ“, имам удоволствието да ви поканя да участвате в общо събрание на Сдружението, които ще се състои на 14-ти май 2023 година в Тракийска Резиденция „Старосел“, зала Терес.

Приложена е покана с програма и дневен ред на Общото събрание, както и Акредитивно писмо.

Общото събрание ще бъде на следващия ден след Дистриктната Конференция, която ще се проведе на 13-ти май 2023 на същото място, а регистрацията за нея, както и за събранието на Сдружението е изпратена в писмо до всички президенти на Ротари клубове на 27.03.2023.

Ваша в Ротари,

Виолина Костова
Дистрикт Гуверньор 2022-23
Ротари Интернешънъл
Дистрикт 2482 – България


12.04.2023Изтегли файлове
» Одиторски доклад 2021-22
» Финансов доклад 2021-22
» name
» Покана за Общо събрание 2023
» Програма Общо събрание 2023
» Дневен ред Общо събрание 2023
» Акредитивно писмо за ОС 2023