ПЕТС на Интеракт, гр. Севлиево
Начало: 2023-03-18
Край: 2023-03-18

Обучение на клубните бордове на Интеракт клубовете за 2023-24 ротарианска година. Очакваме с нетърпение да се запознаем с нашите млади лидери на 18 март 2023 в х-л „Севлиево Плаза“, Севлиево, където ще можем да споделим нашите общи цели и визия за развитие и приемственост в нашата обичана организация РОТАРИ.

Приложено ще намерите регистрационна форма за обучителния семинар. Резервациите следва да се направят най-късно до 10.03.2023, като формата се изпраща на следния мейл: interact.seminar@gmail.com.

За всички въпроси относно регистрацията или други, свързани с организацията и провеждането на семинара, можете да се обръщате към Мирослав Марков, председател на Подкомитета за Интеракт.

Изтегли файлове
» Писмо-покана ПЕТС ИАК 2023
» Резервационна форма ПЕТС ИАК 2023
» Възлагателно писмо ПЕТС ИАК 2023
» Декларация родител ПЕТС ИАК 2023
» Декларация родител ПЕТС ИАК 2023
» Възлагателно писмо ПЕТС ИАК 2023
» Предварителна Програма_ПЕТС ИАК