14 май 2022 г. - 85 години Ротари в Плевен
Начало: 2022-05-14
Край: 2022-05-14
14 май 2022 г. - 85 години Ротари в Плевен

Ротари клуб в Плевен е основан на 14 май 1937 с клубен номер - 4273, четвъртия извън столичен клуб след тези във Варна (1935), Русе (1936) и Бургас (април 1937). Учредителите на клуба са Георги Бакалов (президент 1937/38) и д-р Никола Шумелов (президент 1938/39), клубът първоначално наброява 22 души. В запазените оскъдни архиви от онова време фигурират и имената на плевенчаните: Никола Пецев (секретар 1937/1938), д-р Сиромахов, д-р Урманов, Иван Попов (президент 1939/40), Михаил Диков (президент 1940/41), Аспарух Георгиев (секретар 1939/1940), Йосиф Йорданов.
Клуб спонсор е РК София (основан през май 1933 г.) с отговорници за учредяване на клуба: проф. Дим. Атанасов, инж. Л. Божков (дистрикт гуверньор на дистрикт 86) и Ст. Мошанов.
През 1938 г. плевенският клуб, заедно с РК Горна Оряховица, е спонсор на Ротари клуба във Велико Търново.
Ротари клуб Плевен преустановява своята дейност (по документи от RI - на 7 април 1941 г.) заедно с другите клубове от дистрикт 86 “България” попадайки под забраната на Закона за защита на нацията от декември 1940 г.
Ротарианството в Плевен е възстановено в началото на 1993 година от д-р Казаков, Е. Попов, Ц. Анков, Д. Мицаркин, д-р И. Бочуков и др. Благодарение на техните усилия се въстановява Ротари клуба, който на 2 юни 1995 год. получава хартата на Ротари Интернешънъл с клубен номер 30842.
Членове на ротари клуб Плевен за периода 1995 - 1999 г. са били: д-р Иван И. Бочуков (чартър-президент 1995-96), д-р Иван Симеонов (секретар 1995/1996), проф. д-р Марин Ст. Ганчев (президент 1996-97), Атанас П. Рахнев (секретар 1996/1997), Цветан К. Анков (президент 1997/98), Искрен Йотов (секретар 1997/1998), Димитър Л. Мицаркин (президент 1998/99), Пламен Кинов (секретар 1998/1999), Асен А. Антонов (церемониал майстор 1997/98), Атанас Коларов, Атанас Кръстев, Борислав Кутински, Валентин А. Иванов, Веселин Павлов, Веселин В. Богданов, Евгений Симеонов, Емил Попов, Иван Арбов, доц. д-р Кунчо Игнатов, Любомир Дяковски, Никола Досев, Николай Стайковски, д-р Огнян Кръстев, Петко Велев, Светлин Павлов, арх. Тодор Радулов, Христо Алексиев, Цветан Колев.
На основата на РК Плевен. е създаден РК Плевен Центрум и е чартиран на 22 май 2001 година към Дистрикт 2480 с клубен номер 55633. Със спонсор клуб София Витоша,
Съставът на клуба при чартирането е следния: Президент - Асен А. Антонов, вице президент - д-р Христо Ал. Алексиев, секретар - Господин Ил. Пейчински, касиер - Николай Н. Савов, церемониал майстор Димо И. Дешев и членове Валентин А. Иванов, Веселин В. Богданов, Георги Й. Русинов, Горан И. Карчовски, д-р Димитър К. Господинов, Димитър Л. Мицаркин, Димитър И. Тенев, Емил А. Митков, д-р Иван И. Бочуков, д-р Иван С. Симеонов, Илия П. Петров, доц. д-р Кунчо В. Игнатов, Любомир Б. Дяковски, Люсиен Й. Ковачев, Маргарит И. Клатуров, Милчо З. Илиев, Михаил Д. Михайлов, Никола Г. Досев, Огнян Хр. Бояджиев, Огнян В. Кръстев, Огнян А. Ламбиев, Петър М. Мичев, Пламен Ат. Маринов, Стефан М. Ненков, Христо Д. Каленов, Христо И. Нинов, Христомир Ц. Христов, доц. д-р Чавдар Б. Балабанов, Цветан К. Анков.
РК Плевен Центрум, е спонсор на Ротаракт клуб през ноември 2001 г. и Интеракт клуб - април 2005 г.
От 2005 година в нашия клуб има 27 носители на отличието „Пол Харис Фелоу”, от които: един PHF+8-MD, двама с два сапфира и 13 с по един сапфир.
На 17 октомври 2014 Ротари Интернешънъл потвърждава датата 14 май 1937 за начало на Ротари в Плевен и първоприемник - РК Плевен Центрум.
Оригиналната харта е издадена на 14 май 1937 г., по време на мандата на Will R. Manier, Jr., президент на Ротари Интернешънъл.

Свали файл: 1651394709_certificat-14may_1937.jpg