RYLA 2020 - ОТМЕНЕН
Начало: 2020-04-11
Край: 2020-04-12
RYLA 2020 - ОТМЕНЕН

Моля изтеглете от файловете по-долу писмото за отмяна на RYLA 2020 г.


Скъпи Приятели,
 
Дистрикт 2482 и Ротари Клуб Бургас-Пиргос организират за единадесета година   RYLA /Rotary  Youth  Leadership  Award/  семинар,  който  ще  се  проведе  от  10.04.2020  до 12.04.2020 в гр. Бургас
 
Програмата на семинара е насочена към осигуряване на възможност изявени млади хора да развият своите умения и характери на лидери и съвестни граждани, както и да се запознаят с ценностите, високите етични стандарти и посланията за мир на Ротари. Приканваме ви да се огледате около вас и да откриете хора, които демонстрират:
-    Лидерски умения и потенциал;
-    Загриженост за актуални национални и международни събития и проблеми;
-    Умения за комуникация;
-    Добро представяне в учебен процес или на работното място;
-    Желание за споделяне на новопридобити умения;
-    Отдаденост в служба на обществото.
 
Покажете им, че оценявате изявите им като ги номинирате за участие в RYLA семинар!
 
*Брой участници: 16
 
*Възраст на участниците: между 18 и 25 години
 
*Други  изисквания:  Номинираните  кандидати  НЕ  трябва  да  са  участвали  в
предходен RYLA семинар, организиран от Ротари Клуб Бургас-Пиргос.
 
*Такса за участие: 60.00 лева, която следва да се покрие от номиниращия Ротари Клуб. Таксата се заплаща на място преди началото на семинара. При поискване може да бъде предоставена банковата сметка на организатора за желаещите да преведат сумата по банков път.
 
* Забележка:    всички   останали   разходи   за   настаняване,   храна   и   организирани мероприятия се поемат от Дистрикт 2482 и Ротари Клуб Бургас – Пиргос.
 
*Транспорт: транспортирането на участниците до и от мястото на провеждане на семинара следва да бъде осигурено от номиниращия Ротари Клуб. Клубът организатор остава на разположение за логистична подкрепа на територията на гр. Бургас.
 
*Срок за кандидатстване: 15.3.2020
 
*Срок за уведомяване на одобрените кандидати: 31.03.2020
 
*Процедура за кандидатстване: Изпратете на e-mail  :   niki_gn@abv.bg Николай Николаев и belinski.m.rotary@gmail.com Мария Белински
 не по-kъсно от 15.3.2020 година, попълнени и подписани следните документи:
1.   Формуляр за кандидатстване /съгласно приложения образец/
2.   Препоръка от номиниращия Ротари Клуб /съгласно приложения образец/
 
 Важно:   С  изпращането  на  формуляра  кандидатите  се  съгласяват  да  спазват стриктно програмата на семинара, като особено внимение обръщаме на обявените в прогамата начален и краен час!!
 
 
За повече информация може да се обръщате към Николай Николаев, РК Бургас-Пиргос, e- mail: niki_gn@abv.bg, тел.: 0888979619 и
Мария Белински, РК Бургас – Пиргос, e- mail: belinski.m.rotary@gmail.com, тел.: 0888953665.
 
 
 
Николай Николаев
Ротари Клуб Бургас-Пиргос
гр.Бургас, 14.2.2020г.

Изтегли файлове
» Писмо за отмяна на RYLA
» ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
» ПРЕПОРЪКА за УЧАСТИЕ
» Покана за участие в RYLA