Посещение на ДГ Митко Минев в РК-Разград 2019г.
Начало: 2019-10-25
Край: 2019-10-25
Посещение на ДГ Митко Минев в РК-Разград 2019г.

Ротари клуб Разград
Rotary club Razgrad - District 2482

Седмична сбирка – понеделник 18.00 х. “ ЛЕС” - Разград


Приятели,
на 25 октомври 2019г. се проведе среща между РК Разград и ДГ Митко Минев.
Срещата беше изключително ползотворна. В приятелския разговор се обсъдиха заплануваните мероприятия от дейността на нашия клуб и възможностите за по-голяма популяризация сред обществеността.

Стефка Божанова
Президент на РК Разград