Ротари клуб Панагюрище дари на Историческия музей фототипно издание на Лондонското Четириевангелие
Начало: 2018-11-01
Край: 2018-11-01
Ротари клуб Панагюрище дари на Историческия музей фототипно издание на Лондонското Четириевангелие

По повод деня на народните будители 1 ноември Ротари клуб Панагюрище дари на Градски исторически музей фототипно издание на Четириевангелието на цар Иван Александър(известно и като Лондонското Четириевангелие) – един от най-известните български кирилски ръкописи и вероятно един от най-важните писмени документи на българската култура преди падането на Второто българско царство. Великолепно изработеният ръкопис от XIV век, илюстриран с 366 цветни миниатюри, е включен в списъка на ЮНЕСКО “Паметта на света”. Това е най-добре изработеният и най-пълен старобългарски текст, представляващ уникален препис на четирите канонични евангелия от Матей, Марко, Лука и Йоан, изписан на кирилица с търновски устав.
Характерен с невероятно прецизното графично оформление и богата украса, Четириевангелието се издава в пълно фототипно издание от “Методиеви книги”, Румяна Стоянова, Диляна Русева и Методий Петриков. Отпечатани са 1000 броя, като всеки отделен екземпляр е със сертификат за автентичност с пореден номер, изписан върху сух печат.
Изданието, което вече се намира в панагюрския музей е под номер 324.
„То е предоставено за употреба от музейните работници и цялата общественост.“ – уточни президентът на Ротари клуб-Панагюрище Нистор Хаинов.
След което членовете на РК Панагюрище поднесоха венец пред паметника на Събо Николов в Панагюрище.

Свали файл: 1541505182_011120181.jpg