Официално посещение на ДГ в РК Козлодуй
Начало: 2017-03-20
Край: 2017-03-20