Официално посещение на ДГ Димитър Димитров в РК Карлово
Начало: 2016-10-03
Край: 2016-10-03
Официално посещение на ДГ Димитър Димитров в РК Карлово