Семинар на Фондация Ротари – Севлиево
Начало: 2016-11-18
Край: 2016-11-19
Семинар на Фондация Ротари – Севлиево

 


ПРОГРАМА
на дистриктен семинар на Фондация Ротари
Севлиево, 19.11.2016 г.


13,00 14,05 ПЪРВА  СЕСИЯ 
модератор  ПДГ Нина Митева, председател на ДКФР
13,00 13,15 Откриване:  ДГ Димитър Димитров, РК Севлиево, община Севлиево
13,15 13,35 Сто години Фондация Ротари: Орчелик  Балкан – Попечител на Фондация   Ротари
13,35 13,50 Сто години правим добро по света. Какво ще направим ние?  ПДГ Нина Митева
13,50 14,05 Енд Полио: Колко близо сме? – ПЕ Владимир Гончев РК Хасково, член на ДКРФ
14,05 15,30 ВТОРА СЕСИЯ
модератор ПДГ Валентин Стоянов, АЗКР
14,05 14,25 Дистриктни грантове 2016-17: обявяване на класираните клубове, презентации ПП Виолина Костова, РК   София Сити, председател на  подкомитет
14,25 14,40 Глобални грантове: Идеи от клубовете в зоната и в Европа  Константин Стоянов, РК Стара Загора, председател на  подкомитет
14,40 15,00 Младата енергия на РК Истанбул Каде Бахче:  Проекти, ангажираност и приятелство  ПП Волкан Акълдиз
15,00 15,15 VТТ и стипендии: Специфика, примери, насоки   ПЕ Маргарита Богданова, РК Свищов, заедно с ПП Михаил Сугарев, РК София Интернешънъл
15,15 15,30 Ротариански центрове и програми за мир:   Снежана Дончева, РК София Интернешънъл                                
15,30 15,55 Кафе пауза
15,55 17,00 РАБОТНИ ГРУПИ
    1. Събития с кауза. Как да набираме средства за нашите проекти ?   Маргарита Богданова РК Свищов, Валери Караманов РК София Витоша, Георги Манев РК Казанлък
2.  Как да осъществим успешен проект?   Константин Стоянов РК Стара Загора, Роза Ташева РК Кърджали, Тодор Демирков РК Айтос
17,00 18,15 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СЕСИЯ
модератор ПДГ Красимир Ганчев, АЗРКФР
17,00 17,20 Представяне на работата по темите в двете групи: Маргарита Богданова, Константин Стоянов
17,20 17,35 Дарения и признание: Алекс Ангелов
17,35 17,55 Дискусия – води се от ПДГ Нина Митева
17,55 18,15 Заключителни думи – Орчелик Балкан;  Закриване на семинара: Димитър Димитров
 

19,30 часа – Тържествена вечер по случай 15 годишнината от чартирането на РК Севлиево.

 Важна организационна информация:

19.11.2016 - Събота
   - 10.30 ч. - Засаждане на първите дървета в "Алеята на Ротари",  Място: парк "Казармите" - гр. Севлиево;
   - 11.00 ч.- 12.45 ч. - Регистрация за участие в семинара, Място: Община Севлиево  - зала 300
   - 11.00 - 18.30 ч. - Базар на клубовете от региона - Севлиево, Габрово, В.Търново, Г. Оряховица, Елена в полза на "Фондация Ротари";
                      Място: Община Севлиево, фоайе пред зала 300

20.11.2016 - Неделя
     - 10.30 ч. - Посещение на Средновековен град-крепост "Хоталич"
                        Тръгване от паркинга пред хотел "Севлиево плаза" с лични автомобили.