Посещение на ДГ в РК Пловдив Пълдин
Начало: 2015-10-02
Край: 2015-10-02