2024 Избираме здравето! Избираме живота!
Дарихме 20 000 лв на УМБАЛ „проф. д-р. Стоян Киркович“ за закупуване на автоматизирана капилярна елекрофореза за клиничната лаборатория към боницата. Средствата бяха събрани от членове на клуба и дарения от гостите на 30 рожден ден на РК Стара Загора.

Период за осъществяване на проекта
05.2024

Клубове, участващи в проекта
РК Стара Загора

Начин на финансиране на проекта
средства на клуба и дарения

Сума на проекта
20 000 лв