Алея на дарителите от гр.Враца
Ротари клуб Враца Инициира собствен проект за изграждане на Алея на дарителите на Враца, започвайки с пърмите дарители-родолюбци от след-освобожденска Враца до наши дни. Алеята получи специално разрешение от ОБщина Враца и е разположена в централна градска част, в градинката пред Пощенска палата. Материалите за мемориалните 20 пана, отразяващи отделните дарители и техните дела са разработени съвместно с Регионален исторически музей Враца и РК Враца. Алеята на дарителите включва 10 изключително добре укрепени тежки метални постаменти с механичми за окачване на декоративните информационни табла. Металните стълбове отговарят архитектурно на заобикалящата градска среда и се вписват в елементите и стила на прилежащата градина и съседните осветителни декоративни стълбове. На всеки носещ метален елемент ще бъдат поставени по две информационни табла, общо 20 броя. Алеята е проектирана с възможност за бъдещо разширяване. Продължителността на проекта е в Ротарианска година 2023-2024, като началото е положено в първат аполовина на 2023 година.

Период за осъществяване на проекта
2023-2024

Клубове, участващи в проекта
РК Враца

Начин на финансиране на проекта
Клубни средства