Създаване на среда за спорт, култура и отдих в местността „Ормана“
Проекта предвижда изработване на идеен проект за благоустройство на „Ротари парк“ в мест-ността „Ормана“. Изграждане на беседки и създаване на условия за участие на гражданите в благоустройството на парка.

Период за осъществяване на проекта
2023-2024 г.

Клубове, участващи в проекта
Ротари Клуб Ямбол

Начин на финансиране на проекта
дарения

Сума на проекта
6800 лв.