Превенция и борба с диабета в Община Каварна и Шабла
Превенция и борба с диабета в Община Каварна и Шабла ПРОЕКТ НА РОТАРИ КЛУБ КАВАРНА Цел на проекта :Ранно диагностициране и предотвратяване на развитие на диабета. Насърчаване на здравословен начин на живот сред подрастващите. Проекта подкрепя зоните на фокус : Майчино и детско здраве Целева група на проекта – Ползвател на проекта е голяма група хора, предимно в детска възраст от 3 до 7 г. 465 броя деца. Съдържание на проекта: Подготовката и провеждането на проекта е съгласно предварително изработен регламент, като Ротари клуб Каварна -организира и пряко ръководи с лекар специалист измерването . Организацията бе осъществена с активното участие на двете Общини Каварна и Шабла ,Отдел „Образование, култура и духовни дейности „ и представители на детските градини. Изследването на кръвната захар на децата от предучилищна възраст бе осъществен от лекар специалист и екип на обучени специалисти от „Национална Асоциация на децата и младите хора с диабет „ Здраве без граница. Измерена бе кръвната захар на над 309 деца в ДГ „Здравец“ ДГ „Радост“, ДГ „Детелина“ гр. Каварна, ДГ Слънце с. Септемврийци, ДГ с. Българево, ДГ „Дора Габе“ гр. Шабла ДГ с. Дуранкулак. Установени високи наднормени показатели бяха открити на 2 деца. Проведена бе разяснителна кампания за общността от председателя на Националната организация Елисавета Котова . Предвижда се и раздаване на образователни брошури и книжки за родителите и децата, с които да се подобри информираността по важни теми, свързани със здравето на най-малките. Апарати и тест ленти бяха дарени за всички детски градини. Клубът изразява благодарността си към всички отзовали се и участващи в кампанията за превенция на диабета „За здравето на нашите деца“, родители, общински организации и приятели

Период за осъществяване на проекта
от 15- до 17 май 2023 г

Клубове, участващи в проекта
РК Каварна

Начин на финансиране на проекта
Пролетен благотворителен бал и собствени средства

Сума на проекта
3590 лв