Зелен Добрич
Засаждане на дървета в градския парк на Добрич, както и проект за "Гората на Ротари" на място, определено от Общината, на което нашия клуб и клубове от страната ще могат да засаждат свои дървета

Период за осъществяване на проекта
неограничен

Начин на финансиране на проекта
лични средства