Народни носии за малките танцьори от ДЮТА "Дунавска младост" - гр. Свищов
Да се закупят пълен комплект "Северняшки носии" за 26 деца от ДЮТА "Дунавска младост" - гр. Свищов.

Период за осъществяване на проекта
4 месеца

Клубове, участващи в проекта
не

Начин на финансиране на проекта
собствени средства

Сума на проекта
4000 лв.