Създаване на модерен кабинет за чуждоезиково обучение в дигитална среда "
Инсталиране на интерактивен дисплеи, който интегрира интерактивната дъска, проектора и компютъра в един продукт. Предимство на тази конфигурации е фактът, че може да се работи на дигитален носител, да се използват различни мултимедийни, дигитални и 3D ресурси в клас, учебното съдържание се визуализира, могат да се правят различни уроци/презентации, идеални са за форма/режим на хибридно обучение, защото преподавателя споделя екрана на отсъстващите през MS Teams (или друга виртуална класна стая, която ползват в училището), докато работи на интерактивната дъска, т.е. не губи връзка и присъстващата част от класа. Интерактивните дисплеи са по-удобни за употреба и работа от страна на преподавателите, защото се стартират много по-бързо, няма отделни компоненти за свързване и не се налага калибрация. Паралелно с въвеждане на модерните технологии в образованието ще подменим и наличните ученически маси и столчета ( 24 бр. ) с нови, ергономични такива, даващи съответното удобство на децата по време на учебните часове. Първоначалната оценка за очакваните разходи е за сумата от 11 000 лв.

Период за осъществяване на проекта
2 месеца

Клубове, участващи в проекта
РК Русе

Начин на финансиране на проекта
Дистриктен грант

Сума на проекта
11 000 лв.