Гордо знаме, горди българи
Проект ГОРДО ЗНАМЕ, ГОРДИ БЪЛГАРИ В Ямболска област има 43 основни и средни училища. В много от тях липсват пилони с поставено българско знаме. Знамето на Република България е национален символ, който изразява независимостта и суверенитета на българската държава и наличието му възпитава учениците в патриотизъм, гордост от принадлежността към Родината и уважение към държавните символи. Ротари клуб Ямбол иска да работи за утвърждаване на тези добродетели, като подпомогне училища и осигури национален флаг и пилон на всяко от училищата на територията на област Ямбол. Планирани дейности: Ротари клуб Ямбол ще закупи 44 броя знамена / за всяко от училищата на територията на област Ямбол и 1 бр. за РИО/. Ще осигури пилони и поставянето им в училищата , където такива липсват, като осигури закупуването на самите пилони, както и съответното проектиране, съгласуване с компетентните органи и поставянето им. Закупените знамена и поставените пилони ще бъдат дарени на училищата. Бенефициент на този проект за учениците от основните и средни училища на територията на облост Ямбол. Проектен срок за реализация- м.4.2023г, свързано с 90 годишнината Ротари в България. Проектът е синхронизиран с усилията на Ротари България да се даде приоритет и специално внимание на младите хора, тяхното образование и възможностите им да учат и живеят в здрава и сигурна среда и стабилна общност. С този проект се допринася за развитието на младото поколение и утвърждаването на националните ценности и държавните символи. В този проект ще бъдат включени членовете на ИНТЕРАКТ, с цел подкрепа на тяхното развитие и обучение за бъдещите им дейности. Проектът е устойчив, тъй като поставените знамена на пилони във всяко училище ще могат дългогодишно да бъдат съхранени и ползвани, без да се изисква скъпа поддръжка.

Период за осъществяване на проекта
2022/2023

Начин на финансиране на проекта
дарения

Сума на проекта
10000 лева